Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove).

Rok za prijavu

30 siječnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu

Predmet natječaja

Ciljevi Javnog poziva su:

  • neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u
    obrtničkim zanimanjima,
  • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i
    samozapošljavanje u obrtništvu.

 

Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

Namjena sredstava je sufinanciranje troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje i troškova nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s potrebama učenika na naukovanju.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Javnog poziva je 36.000.000,00 kuna.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prijava se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 4. siječnja do 30. siječnja 2021. godine na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, „Prijava na Otvoreni javni poziv – Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

Upiti u svezi prijava na ovaj Otvoreni javni poziv dostavljaju se zaključno do 30. siječnja 2021. godine putem elektroničke pošte na adresu naukovanje@mingor.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content