Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Srednje strukovne škole

Rok za prijavu

16 travnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prijavu škola domaćina za Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2021. u školskoj godini 2020./2021. u okviru ESF-ova projekta Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre

Predmet natječaja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavilo je Javni poziv za prijavu škola domaćina za Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2021. u školskoj godini 2020./2021. u okviru ESF-ova projekta Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre.

Svrha Javnog poziva je odabir škola domaćina disciplina za Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2021. u školskoj godini 2020.-2021.

Jedna škola može se prijaviti za domaćinstvo više disciplina. Za svaku disciplinu za koju se škola prijavljuje škola mora poslati zaseban prijavni obrazac.

Škola domaćin discipline WSC 2021. natjecanja mora pripremiti i provesti natjecanje u skladu s Pravilima i uputama za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u školskoj godini 2020./2021., tehničkim opisom discipline i modelom zadatka te uputama Agencije, na jednom mjestu u gradu Zagrebu od 11. do 13. svibnja 2021. godine.

Priprema i provedba natjecanja podrazumijeva:

 • osiguravanje svih uvjeta (materijalnih, tehničkih i higijenskih, uključujući i pripremu prostora natjecanja s potrebnom opremom i potrošnim materijalom za natjecanje učenika te ostale popratne aktivnosti), a koji su navedeni u tehničkom opisu i modelu zadatka;
 • škola domaćin dužna je pridržavati se važećih epidemioloških uputa;
 • škola domaćin treba osigurati potreban materijal, opremu i alate samostalno ili u suradnji s jednom ili više strukovnih škola, odnosno u suradnji s gospodarskim subjektima;
 • škola domaćin mora imenovati Organizacijsko povjerenstvo, koje čini ravnatelj škole te odgojno-obrazovni i administrativni radnici;
 • škola domaćin mora osigurati do 6 volontera (nastavnika i učenika) koji će za trajanja natjecanja pomagati oko ispravnog funkcioniranja natjecanja te prema potrebi, biti na raspolaganju Agenciji za druge aktivnosti povezane s provedbom natjecanja. Prije i nakon natjecanja te na samome natjecanju poželjna je organizacija raznih događaja sukladno epidemiološkoj situaciji te osigurani tiskani materijali (promidžbeni letci s podatcima o strukovnim zanimanjima, popisi škola itd.) sa svrhom promocije natjecanja i povećanja svijesti o natjecanju, strukovnim vještinama i strukovnom obrazovanju, koristeći pritom upute o vidljivosti ESF-ova projekta, a što će im osigurati Agencija;
 • škola domaćin dužna je imenovati jednu osobu za kontakt (ime i prezime, telefon, e-adresa) s kojom će Agencija biti u mogućnosti redovito i brzo komunicirati. Osoba za kontakt dužna je biti dostupna za sve sastanke koji će se održavati tijekom 2021. godine.

 

Agencija će osigurati smještaj u Zagrebu za najviše 6 članova Organizacijskog povjerenstva i/ili volontera za svaku disciplinu. Smještaj će biti osiguran za škole domaćine koji su od mjesta događaja udaljene više od 30 km.

Škole domaćini moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • provode program/kurikulum koji je povezan s disciplinom;
 • iskustvo u organizaciji državnih natjecanja smatrat će se prednošću.

 

Prijave škola za natjecateljske discipline biti će vrjednovane na temelju dostavljene dokumentacije na sljedeći način:

 • iskustvo u organizaciji državnih natjecanja prije šk. godine 2018./2019.: 1 natjecanje = 10 bodova, 2 natjecanja = 15 bodova, 3 natjecanja = 20 bodova, više od 3 natjecanja = 25 bodova;
 • iskustvo u organizaciji državnih natjecanja u šk. godini 2018./2019.: 1 disciplina = 30 bodova, 2 disciplina = 35 bodova, 3 disciplina = 40 bodova, više od 3 discipline =45 bodova;
 • organizacija velikih i složenih događanja (u školi ili izvan nje) koja je škola organizirala, s većim brojem sudionika (>50): 1 događanje = 1 bod, 2 događanja = 2 boda, 3 događanja = 3 boda, 4 događanja = 4 boda, 5 i više događanja = 5 bodova;
 • u slučaju istog broja bodova prednost imaju prijave koje su ranije pristigle.

 

Prijava sa svom obveznom dokumentacijom, podnosi se isključivo elektroničkom poštom na adresu: worldskillscroatia@asoo.hr.

Rok za dostavu prijave je 16. travnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content