Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske čiji se ciljevi i djelatnosti odnose na zaštitu divljih životinja, javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode ili ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, ustanova upisana u sudski registar i registrirana za djelatnost zoološkog vrta /ili skloništa za životinje ili za djelatnost pružanja veterinarskih usluga i liječenja te zaštite zdravlja životinja ili društvo upisano u sudski registar i registrirano za djelatnost zoološkog vrta i/ili skloništa za životinje.

Rok za prijavu

26 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje

Predmet natječaja

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe na podnošenje zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje, za obavljanje sljedećih poslova:

 • skrbi o živim jedinkama strogo zaštićenih divljih životinja iz skupine kralješnjaka (osim riba), koje potječu iz prirode Republike Hrvatske i pronađene su iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene i/ili otrovane, u svrhu njihovog oporavka i povratka u prirodu, i/ili
 • privremenog zbrinjavanja živih jedinki divljih životinja zaplijenjenih ili oduzetih na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, br. 94/13 i 14/19), do pravomoćnog okončanja postupka i odluke Ministarstva o daljnjem postupanju  s njima, i/ili
 • privremenog smještaja živih jedinki invazivnih stranih vrsta životinja koje su preuzete temeljem Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, br. 15/18 i 14/19), do odluke Ministarstva o konačnom postupanju  s njima.

 

Podnositelj u zahtjevu iskazuje interes za jednu ili više navedenih kategorija životinja koje namjerava zbrinjavati u oporavilištu, a za koje ima osigurane uvjete za smještaj i provođenje skrbi.

Pravna osoba može biti:

 • udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske čiji se ciljevi i djelatnosti odnose na zaštitu divljih životinja,
 • javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode ili ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode,
 • ustanova upisana u sudski registar i registrirana za djelatnost zoološkog vrta /ili skloništa za životinje ili za djelatnost pružanja veterinarskih usluga i liječenja te zaštite zdravlja životinja ili
 • društvo upisano u sudski registar i registrirano za djelatnost zoološkog vrta i/ili skloništa za životinje.

 

Pravna osoba mora ispunjavati minimalno sljedeće uvjete:

 • imati prethodno iskustvo s oporavkom divljih životinja,
 • imati odgovornu osobu za skrb o divljim životinjama koja ima iskustvo u obavljanju poslova skrbi o divljim životinjama i oporavka radi povratka u prirodu,
 • imati osiguranu veterinarsku skrb o životinjama,
 • imati osigurane opremljene nastambe za one vrste ili skupine divljih životinja za koje se traži ovlaštenje,
 • imati osigurano hranjenje životinja u skladu s potrebama svake vrste ili skupine divljih životinja za koje se traži ovlaštenje,
 • imati osiguranu opremu za hvatanje životinja, transport i provođenje skrbi za sve vrste ili skupine divljih životinja za koje se traži ovlaštenje,
 • imati osiguran prijevoz životinja prometnim sredstvima u skladu s posebnim propisima o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka,
 • imati osigurano redovito zbrinjavanje lešina životinja i nusproizvoda životinjskog podrijetla u skladu s posebnim propisima,
 • imati osigurano održavanje i dezinfekciju prostora te opreme u skladu s posebnim propisima,
 • imati osiguranu mogućnost vođenja evidencije o životinjama na skrbi u elektroničkom obliku.

 

Zahtjev se dostavlja isključivo u digitalnom obliku na adresu elektroničke pošte: pisarnica@mingor.hr, s nazivom elektroničke poruke „Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje“.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva (do 26. ožujka 2022. godine)

 

Objavljeni natječaj

Skip to content