Vijesti

Podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 2. Potpora malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine

Obavještavaju se svi zainteresirani da će od 01. svibnja 2024. godine biti otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 2. Potpora malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala za 2024. godinu.

Cilj Mjere 2. je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni s problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Dodjelom potpore zadržat će se postojeća razina proizvodnje i prikupljanja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućiti nastavak rada malih mljekara i očuvati proizvodnju mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.

Potpora je namijenjena subjektima koji posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede i koja su sabrala kravlje, ovčje i/ili kozje mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva.

Obveze korisnika potpore:

  • korisnici potpore koji smanje količine otkupljenog mlijeka tijekom godine za koju podnesu zahtjev do 20% u odnosu na prosjek otkupa u dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva, obvezuju se vratiti iznos potpore i to u jednakom postotnom iznosu na ukupno ostvarenu potporu koliko je u postotnom iznosu utvrđeno smanjenje otkupa mlijeka,
  • korisnici koji tijekom godine za koju podnesu zahtjev smanje količinu otkupljenog mlijeka za više od 20% u odnosu na prosjek otkupa u dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva, obvezuju se da će vratiti ukupan iznos potpore dodijeljen kroz ovu Mjeru,
  • korisnici potpore obvezuju se da tijekom sudjelovanja u provedbi Mjere 2. neće jednostrano raskidati ugovorne odnose s primarnim proizvođačima mlijeka.

 

Zahtjev za potporu podnosi se u jednom primjerku, isključivo u tiskanom obliku, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Mjera 2. Potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine“.

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 31. svibnja 2024. godine.

Obrazac Zahtjeva za potporu i obrasci izjava, kao i detalji vezani uz provedbu Mjere 2. iz Programa nalaze se na poveznici.

Skip to content