Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« i Natječajem za dodjelu potpore.

Rok za prijavu

1 studenoga, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu

Predmet natječaja

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« i Natječajem za dodjelu potpore.

Predmet potpore su ulaganja u marikulturu i slatkovodnu akvakulturu s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture, kao jednog od prioriteta Europske unije i Republike Hrvatske.

Potporu kao korisnici mogu ostvariti nositelji dozvole za akvakulturu, za ulaganja u povećanje u proizvodnji i osuvremenjivanje postojećih uzgojnih kapaciteta, a prihvatljiva mogu biti i ulaganja koja se provode u svrhu uspostave novih uzgajališta. Ulaganja koja se mogu sufinancirati u okviru ovoga natječaja obuhvaćaju produktivna ulaganja u akvakulturu, diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi unaprjeđenje, kvalitete i dodane vrijednosti proizvoda akvakulture, poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi te poboljšanje i osuvremenjivanje povezano sa zdravljem i dobrobiti životinja, smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa, uključujući ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka na potrošnju i kvalitetu vode, povećavaju energetsku učinkovitost te potiču diversifikaciju prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti.

Na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura javne potpore, od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Natječaj je otvoren za prijave do 1. studenoga 2020.

Objavljeni natječaj

Skip to content