Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na prijavu projekata podnošenjem ponude na Natječaj imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17 i 98/19). Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja. Predmet Javnog natječaja za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša, i to za: a) aktivnosti ponovne uporabe Udruge mogu prijaviti projekt čijom se provedbom doprinosi i potiču razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda pri čemu postupci ponovne uporabe mogu uključivati obnovu proizvoda koja omogućuje povrat proizvoda u zadovoljavajuće radno stanje, popravak ili ispravak određene greške u proizvodu, akcijsko skupljanje i ponovnu prodaju isluženog proizvoda ili njegovih dijelova i sl. Vrste proizvoda pogodne za ponovnu uporabu koje mogu biti predmet Natječaja su: • tekstil (odjeća i obuća, tekstil za kućanstva (tepisi, zavjese, posteljina, ručnici)), • namještaj (ormari, kreveti, stolovi, stolice i sl.), • roba široke potrošnje (kuhinjsko posuđe i pribor, knjige, igračke, bicikli, kolica i sl.). b) organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna Udruge mogu prijaviti projekte koji uključuju organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna. c) organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata Speleološke udruge mogu prijaviti projekte koje uključuju akcije prikupljanja i zbrinjavanja sakupljenog otpada iz speleoloških objekata. Organizirano prikupljanje otpada iz speleoloških objekata potrebno je provesti u dogovoru sa mjesno nadležnom javnom ustanovom koja upravlja tim speleološkim objektom i pridržavati se njihovih uputa. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 1.700.000,00 kn. Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 60.000,00kn. Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoza 2020. godine.

Rok za prijavu

31 kolovoza, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content