Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na prijavu projekata podnošenjem ponude na Natječaj imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17 i 98/19). Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja. Predmet Javnog natječaja za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša, i to za: a) aktivnosti ponovne uporabe Udruge mogu prijaviti projekt čijom se provedbom doprinosi i potiču razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda pri čemu postupci ponovne uporabe mogu uključivati obnovu proizvoda koja omogućuje povrat proizvoda u zadovoljavajuće radno stanje, popravak ili ispravak određene greške u proizvodu, akcijsko skupljanje i ponovnu prodaju isluženog proizvoda ili njegovih dijelova i sl. Vrste proizvoda pogodne za ponovnu uporabu koje mogu biti predmet Natječaja su: • tekstil (odjeća i obuća, tekstil za kućanstva (tepisi, zavjese, posteljina, ručnici)), • namještaj (ormari, kreveti, stolovi, stolice i sl.), • roba široke potrošnje (kuhinjsko posuđe i pribor, knjige, igračke, bicikli, kolica i sl.). b) organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna Udruge mogu prijaviti projekte koji uključuju organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna. c) organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata Speleološke udruge mogu prijaviti projekte koje uključuju akcije prikupljanja i zbrinjavanja sakupljenog otpada iz speleoloških objekata. Organizirano prikupljanje otpada iz speleoloških objekata potrebno je provesti u dogovoru sa mjesno nadležnom javnom ustanovom koja upravlja tim speleološkim objektom i pridržavati se njihovih uputa. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 1.700.000,00 kn. Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 60.000,00kn. Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoza 2020. godine.

Rok za prijavu

31 kolovoza, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content