Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu

Tema savjetovanja je: Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Opis savjetovanja: Pravilima se određuju kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u proračunskom razdjelu Ureda za udruge.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 23.4.2024.

Skip to content