Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pristupnici moraju pored općih uvjeta prema općim propisima o radu ispunjavati i sljedeće uvjete: 1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj (kroatistika) ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja kroatistike, 2. Dobro znanje jednog stranog jezika ili jezika zemlje primateljice, 3. Najmanje dvije godine radnog iskustva u struci. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa)grad i državu za koju se pristupnik prijavljuje. Prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom u nastavi u srednjoškolskim ustanovama te na visokim učilištima, s radnim iskustvom u nastavi hrvatskog kao stranog jezika te položenim stručnim ispitom. Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja neposredno u pisarnici ili poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Rok za prijavu

30 ožujka, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za izbor i imenovanje lektora hrvatskog jezika i književnosti za akademsku godinu 2020./2021. na stranim visokoškolskim ustanovama

Predmet natječaja

Pristupnici moraju pored općih uvjeta prema općim propisima o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:

  1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj (kroatistika) ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja kroatistike,
  2. Dobro znanje jednog stranog jezika ili jezika zemlje primateljice,
  3. Najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa)grad i državu za koju se pristupnik prijavljuje.
Prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom u nastavi u srednjoškolskim ustanovama te na visokim učilištima, s radnim iskustvom u nastavi hrvatskog kao stranog jezika te položenim stručnim ispitom.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja neposredno u pisarnici ili poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content