Vijesti

Natječaj za zapošljavanje – vrijeme i mjesto održavanja testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam vježbenika 1) u Odjel za strateško planiranje i razvojne programe i 2) u Odjel za pripremu i provedbu projekata (KLASA: 112-02/19-01/1, URBROJ: 2177/1-09-02/1-19-2, od 13. veljače 2019.), objavljuje vrijeme i mjesto testiranja:

Testiranje će se održati u srijedu 27.02.2019. godine u 9,00 sati u Velikoj županijskoj vijećnici, Županijska 7, Požega

Članovi Povjerenstva prije početka testiranja vršit će uvid u identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja statusa kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidatom na javni natječaj smatra se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidat koji nije pristupio testiranju i intervjuu ne smatra se kandidatom.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti.
Pisani dio sastoji se od općeg i posebnog dijela.
Na općem dijelu provjeravat će se znanje iz ustrojstva državne vlasti u RH *1 i regionalnog razvoja.*2 
Na posebnom dijelu provjeravat će se znanje iz područja provedbe EU projekata.*3 
Za svaki dio (opći i posebni) pisane provjere znanja dodjeljuju se od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobili najmanje 5 bodova.
Kandidati koji su uspješno položili pisano testiranje, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju) koji će se održati isti dan. Na intervju se utvrđuju znanja, sposobnosti, interesi te motivacija kandidata.

 

*1)  Izvor: Ustav Republike Hrvatske („NN“ 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), Glava IV. Ustrojstvo državne vlasti, 
*2)   Izvor: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („NN“ 147/14, 123/17, 118/18) 
*3) Izvor: SAFU priručnik za korisnike: http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf 

Skip to content