Vijesti

Natječaj za zapošljavanje – obavijest (2)

Zbog novonastalih okolnosti obaviještavamo sve kandidate Natječaj za zapošljavanje (KLASA: 112-03/20-01/1, URBROJ:  2177/1-09-02/1-20-1 od 12. ožujka 2020.) da će se testiranje provesti nakon ukidanja mjera zabrane kretanja, a točno mjesto i vrijeme održavanja objavit će se najmanje pet dana ranije.