Vijesti

Natječaj za pomoćnike u nastavi

U okviru projekta „Obrazujmo se zajedno II“, a prema javnom pozivu „Osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, raspisala je Natječaj za popunjavanje radnih mjesta, – pomoćnik/ca u nastavi, 3 izvršitelja na određeno, nepotpuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, 6 mjeseci (od 04.01. 2016. do  30. 06. 2016.).

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

  • srednjoškolsko obrazovanje
  • završena edukacija za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
  • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak

Prijavi je potrebno priložiti:

  • zamolbu s osobnim podatcima (u kojoj mora biti navedena adresa i broj telefona),
  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • presliku potvrde o završenoj edukaciji za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju,
  • domovnicu i
  • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci).

 

Nije potrebno dostavljati originale dokumente, jer natječajna dokumentacija se ne vraća. Osobe koje budu primljene dužne su dostaviti originalnu dokumentaciju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu: 
Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, Ratarnička br. 3, 34 000 Požega

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

 

Tekst natječaja: Natječaj za popunjavanje radnih mjesta pomoćnik/pomoćnica u nastavi

 

 

 

 

Skip to content