Vijesti

Ministarstvo poljoprivrede zbog požara i suše raspisuje novi natječaj za Mjeru 5

Ministarstvo poljoprivrede preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju priprema raspisivanje novog natječaja za Mjeru 5 – obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti.
 
„Na ovaj način želimo poljoprivrednicima čiji su proizvodni kapaciteti stradali tijekom elementarnih nepogoda: požari i suše, omogućiti da se prijave na natječaj i obnove svoj poljoprivredni potencijal“, izjavio je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.
Ovom mjerom predviđene je intervencija u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (matično stado, gospodarski objekti, poljoprivredna mehanizacija, trajni nasadi) stradalih uslijed elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

Za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima imamo na raspolaganju 223,5 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a na natječaj se mogu javiti poljoprivrednici i skupine poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
 
Prihvatljivi troškovi za ovaj natječaj su:  

  • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;  
  • izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
  • popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju (prihvatljiva je i kupnja rabljene opreme);
  • nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja;
  • kupnja i sadnja višegodišnjeg bilja (jednogodišnji usjevi NISU prihvatljivi);
  • opći troškovi (elaborati, studije, poslovni planovi, projektna dokumentacija i sl.)

Potpora se isplaćuje na temelju stvarnih troškova,dostavljanjem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova.
Preduvjet za javljanje na natječaj za mjeru je proglašenje elementarne nepogode ili katastrofe od strane županije (ukoliko županija to ne napravi, korisnik se neće moći javiti na natječaj). Sredstva se mogu dobiti ukoliko je uništeno najmanje 30% poljoprivrednog potencijala. Valja naglasiti kako se sredstva dobivaju ISKLJUČIVO za legalizirane gospodarske objekte, registriranu mehanizaciju, zemljište u ARKOD registru, stoku u relevantnom registru. Nadalje, korisnici koji za uništen poljoprivredni potencijal posjeduju policu osiguranja, za isto neće moći tražiti sredstva u okviru ove mjere.

Skip to content