Vijesti

Europska komisija odobrila još jednu garancijsku shemu državnih potpora Republike Hrvatske u obliku državnih jamstava

Europska komisija je 30. lipnja 2020. odobrila  još jednu garancijsku shemu državnih potpora Republike Hrvatske u obliku državnih jamstava pod nazivom “Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19“ (Program).
 

Naime, kako bi se ublažile poteškoće s kojima se susreću poduzetnici uslijed poremećaja u gospodarstvu nastalih zbog izbijanja pandemije COVID-19, Europska komisija je pored već postojećih mehanizama dodjele državnih potpora, propisala i dodatna, fleksibilnija pravila za dodjelu državnih potpora tijekom ograničenog razdoblja kako bi se nadoknadio manjak likvidnosti s kojim su suočeni poduzetnici te kako bi se osigurala održivost njihovog poslovanja.

Navedena pravila sadržana su u Komunikaciji Europske komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-omogućavaju državama članicama Europske unije donošenje odgovarajućih programa državnih potpora.

Ovim Programom jamstava za kredite za poduzetnike omogućava se odobravanje državnih jamstava HBOR i  HAMAG-BICRO koji će državna jamstva u ime i za račun Republike Hrvatske odobravati korisnicima sukladno Programu odobrenom od strane Europske komisije.
 
Ovaj već peti po redu odobreni program primjenjivat će se prilikom dodjele potpora poduzetnicima u sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima. Ukupan kreditni potencijal prema ovom Programu procjenjuje se na iznos od 666 milijuna kuna, što zajedno s četiri ranije odobrena programa (davatelja HBOR, HAMAG-BICRO i Ministarstvo kulture) ukupno iznosi oko 16,9 milijardi kuna kreditnog potencijala namijenjenog poduzetnicima suočenim s teškoćama uzrokovanih pandemijom koronavirusa.
 
Program predviđa pomoć mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima, koji mogu ostvariti pravo na potporu u obliku jamstva za nove zajmove poslovnih banaka, uključujući i zajmove HBOR-a, za obrtna sredstva pod uvjetom da su suočeni s manjkom likvidnosti radi smanjenja ili obustavljanja poslovnih aktivnosti uslijed pandemije koronavirusa. Prihvatljivi korisnici na dan 31. prosinca 2019. godine ne smiju ispunjavati uvjete za poduzetnika u teškoćama niti na taj dan smije biti zabilježena negativna kreditna sposobnost, blokada ili uvjeti za predstečajnu nagodbu odnosno stečaj temeljem zakonski propisanih kriterija.
 
Na temelju Programa dodjeljivat će se privremene mjere u skladu s Privremenim okvirom, i to:

  • potpore u obliku jamstava sukladno uvjetima iz odjeljka3.1. Ograničeni iznosi potpore“,
  • potpore u obliku jamstava za zajmove sukladno uvjetima iz odjeljka3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove“.

Potpore se sukladno Programu mogu dodjeljivati od dana njegova stupanja na snagu, pa sve do 31. prosinca 2020. Ukupni iznos državnih jamstava koje će odobravati provedbena tijela na temelju Programa iznosi 600.000.000,00 HRK, s time da za dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka 3.1. Privremenog okvira „Ograničeni iznosi potpore“ (do 800.000 eura po poduzetniku) osiguran je iznos od 200.000.000,00 HRK, a za dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka 3.2. Privremenog okvira „Potpora u obliku jamstava za zajmove“ (iznos potpore viši od 800.000 eura poduzetniku) iznos od 400.000.000,00 HRK.
 
Jamstva za zajmove iz odjeljka „3.1. Ograničeni iznosi potpore“


HBOR i HAMAG-BICRO će izdavati jamstva za nove zajmove koje će odobravati poslovne banke za obrtna sredstva korisnicima, a u skladu s ovim Programom i odredbama iz odjeljka „3.1. Ograničeni iznosi potpore“ Privremenog okvira – COVID 19.
Premija za jamstva za zajmove iznosit će svega 0,2%. Jamstvo će pokrivati najviše 90% glavnice pojedinačnog zajma i izdavat će se na razdoblje koje ne može biti kraće od jedne ni duže od pet godina uključujući i godinu počeka otplate kredita. HAMAG-BICRO će izdavati jamstva  mikro, malim i srednjim poduzetnicima, dok će HBOR izdavati jamstva velikim poduzetnicima.


Jamstva za zajmove iz odjeljka „3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove“


Ako bi potpora u obliku jamstava prelazila gornju granicu od 800.000 EUR, dodjeljivat će se u obliku jamstva u skladu s odjeljkom 3.2. Privremenog okvira – COVID 19.

Jamstva se mogu dodijeliti na ograničeno vrijeme i moraju biti prikladno, nužno i ciljano rješenje za rješavanje problema izazvanih krizom zbog pandemije COVID-a 19. Jamstva iz ove točke izdavat će HAMAG-BICRO za mikro, male i srednje poduzetnike, dok će HBOR izdavati jamstva za velike poduzetnike.

Jamstva se mogu se dodijeliti isključivo za nove zajmove za obrtni kapital, a mogu se izdavati uz ispunjenje uvjeta propisanih ovim Programom. Premije za jamstvo se utvrđuju za pojedinačne zajmove na najnižoj razini, koja se postupno povećava ovisno o trajanju zajma pokrivenog jamstvom.

Trajanje jamstva na zajmove ograničeno je na najviše šest godina uključujući godinu počeka, pri čemu jamstvo ne prelazi 90% glavnice pojedinačnog zajma ako gubitke proporcionalno i pod istim uvjetima snose kreditna institucija i HBOR/HAMAG-BICRO.

Skip to content