Vijesti

Europska komisija odobrila garancijsku shemu državnih potpora: „Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija“

Europska komisija je 17. lipnja 2020. odobrila  još jednu garancijsku shemu programa državnih potpora Republike Hrvatske u obliku državnih jamstava pod nazivom “Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija”. evidentiranu pod brojem S.A. 5759.

Naime, kako bi se ublažile poteškoće s kojima se susreću poduzetnici uslijed poremećaja u gospodarstvu nastalih zbog izbijanja pandemije COVID-19, Europska komisija je pored već postojećih mehanizama dodjele državnih potpora, propisala i dodatna, fleksibilnija pravila za dodjelu državnih potpora tijekom ograničenog razdoblja kako bi se nadoknadio manjak likvidnosti s kojim su suočeni poduzetnici te kako bi se osigurala održivost njihovog poslovanja. Navedena pravila sadržana su u Komunikaciji Europske komisije  u kojoj je utvrđen Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 od 19. ožujka 2020., kao i njezinim Izmjenama od 3. travnja 2020. i 8. svibnja 2020. i omogućavaju državama članicama Europske unije donošenje odgovarajućih programa državnih potpora.

Sukladno naprijed navedenim pravnim temeljima, ovim Programom jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija omogućava se odobravanje državnih jamstava HAMAG-u koji će u ime i za račun Republike Hrvatske odobravati državna jamstva korisnicima sukladno odobrenom Programu od strane Europske komisije.

Ovaj četvrti odobreni Program primjenjivat će se prilikom dodjele potpora poduzetnicima u sektoru kulture i kreativne industrije. Prihvatljivima korisnicima se smatraju: samostalni umjetnici, mikro, mali i srednji poduzetnici primarno registrirani za obavljanje djelatnosti u kulturi i kreativnim industrijama koji nisu bili u teškoćama (u smislu Uredbe o općem skupnom izuzeću) na dan 31. prosinca 2019. godine niti je na taj dan zabilježena negativna kreditna sposobnost, blokada ili uvjeti za predstečajnu nagodbu odnosno stečaj temeljem zakonski propisanih kriterija. Ukupni iznos državnih jamstava po ovom Programu moći će se dati do iznosa od 300.000.000 kuna.

Mjera je otvorena poduzetnicima u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti primarno registriranima za obavljanje djelatnosti u kulturi i kreativnim industrijama što uključuje arhitekturu, audiovizualne djelatnosti (uključujući videoigre), baštinu, dizajn, izvedbene umjetnosti  (kazalište, ples i glazba), knjigu i nakladništvo, medije te primijenjene i vizualne umjetnosti. Ovaj se Program primjenjuje samo na zahtjev za kredite za gubitke, obrtni kapital, operativne troškove i troškove koji se pripisuju navedenim sektorima.

Podnositelj zahtjeva za potporu dužan je prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti odgovarajuće obrazloženje i izjavu vezano za njegove potrebe za likvidnošću, a što uključuje primjerice obrazloženje uz iznos gubitka prihoda i povezane dodatne troškove zbog,  primjerice radi, otkazanih događaja, ugovora, isporuka itd., troškova neopozivih ugovornih obveza, troškova osoblja (plaća). Ukupan iznos jamstva po poduzetniku ne smije prijeći 800.000,00 EUR-a po kreditu, te rokom otplate kredita s uključenim počekom od najkraće jednu godinu, a najduže pet godina. 

Povoljnija premija za državna jamstva na nove kredite koja će izdavati Vlada Republike Hrvatske iznosit će 0,00%, naknada za obradu zahtjeva za nove kredite u korist HAMAG BICRO iznosit će 0,1% glavnice kredita, državno jamstvo osigurat će se na 100 % glavnice pojedinačnog kredita i trajat će najkraće jednu godinu, a najduže pet godina. Ugovori o kreditima s državnim jamstvom moraju biti zaključeni do 31. prosinca2020., a državna jamstva moraju biti izdana do tog datuma.

Skip to content