Vijesti

ERASMUS+ SPORT Suradnička partnerstva – projekti koji su povezani s Europskim tjednom sporta

                             ERASMUS+ SPORT 

Program: Erasmus+

Potprogram: Sport

Akcija: Suradnička partnerstva (projekti koji su povezani s Europskim tjednom sporta)

Status natječaja: Otvoren

Ukupni iznos osiguran u fondu: 16,8 milijuna eura za Erasmus+ Sport

Rok za prijavu: 21. siječnja 2016. u 12:00 sati

Prihvatljive aktivnosti: umrežavanje ključnih dionika – razvoj, identifikacija, promidžba i razmjena dobre prakse – priprema, razvoj i provedba osposobljavanja i obrazovnih modula te alata – aktivnosti za jačanje kompetencija multiplikatora u području sporta i za razvoj praćenja i utvrđivanja mjerila za pokazatelje, posebno u vezi s promicanjem etičkog ponašanja i etičkih kodeksa među ljudima u sportu,  aktivnosti podizanja svijesti o vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba, aktivnosti za promicanje sinergija između područja sporta i područja zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih – aktivnosti za povećanje baze dokaza u sportu za suzbijanje društvenih i gospodarskih izazova (prikupljanje podataka kojima se potvrđuju prethodno navedene aktivnosti, ankete, savjetovanja itd.)  konferencije, seminari, sastanci, događaji i aktivnosti podizanja svijesti kojima se podupiru navedene aktivnosti

Ciljevi:  poticati na sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima, naročito u vidu pružanja potpore uvođenju Europskog tjedna sporta , poticati sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima, naročito u vidu pružanja potpore u primjenjivanju Smjernica EU-a o tjelesnoj aktivnosti,  promicati dvojne karijere sportaša, naročito u vidu pružanja potpore u primjenjivanju Smjernica EU-a o dvojnim karijerama sportaša,  borba protiv dopinga, naročito u rekreativnom okruženju,  borba protiv namještanja utakmica, naročito u vidu pružanja potpore u sprječavanju, podizanju svijesti i uspostavljanju suradnje među dionicima,  promicati volonterske aktivnosti u sportu,  pružiti potporu inovativnim i edukativnim pristupima u sprječavanju nasilja i rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu, poboljšati dobro upravljanje u sportu,  poticati društvenu uključenost i jednakost prilika u sportu, naročito u vidu pružanja potpore u provedbi strategija EU-a s naglaskom na Smjernice EU-a za ravnopravnost spolova i na Strategiju EU-a za osobe s invaliditetom

Trajanje projekta: max. 18 mjeseci 

Prihvatljivi prijavitelji: Javna tijela i neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta i tjelesnih aktivnosti, na primjer: – javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,  nacionalni olimpijski odbor ili nacionalna sportska konfederacija,  sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini,  nacionalna sportska liga, sportski klub,  organizacija ili sindikat koji zastupa sportaše, organizacija ili sindikat koji zastupa profesionalce i volontere u sportu (trenere, menadžere itd.)  organizacija koja predstavlja pokret „Sport za sve“ organizacija koja je aktivna u promicanju tjelesnih aktivnosti, organizacija koja djeluje u području aktivnog provođenja slobodnog vremena,  organizacija koja djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih

Prijavitelj prijavitelj mora imati sjedište u državi članici Europske unije. Partnerstvo: Transnacionalno partnerstvo mora uključivati najmanje 5 organizacija iz 5 različitih Programskih zemalja.

Intenzitet potpore: 80%

Visina potpore: Do 150.000 eura

Upravljačko tijelo: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Website: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php Link na natječaj: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

Napomena: Call for proposals 2016 — EAC/A04/2015 Erasmus+ programme (2015/C 347/06) Link na vodič za prijavitelje : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plusprogramme-guide_en.pdf

Napomena: Erasmus+ Programme Guide Version 1 (2016): 20/10/2015 Službeni e-mail za upite: EACEA-SPORT@ec.europa.eu 

Skip to content