Vijesti

Erasmus+ Sport Neprofitni europski sportski događaji – projekti koji su povezani s Europskim tjednom sporta

Program: Erasmus+

Potprogram: Sport

Akcija: Neprofitni europski sportski događaji (projekti koji su povezani s Europskim tjednom sporta)

Status natječaja: Otvoren

Ukupni iznos osiguran u fondu: 16,8 milijuna eura za Erasmus+ Sport

Rok za prijavu: 21. siječnja 2016. u 12:00 sati

Prihvatljive aktivnosti: priprema događaja,  organizacija obrazovnih, aktivnosti za sportaše, trenere, organizatore i volontere uoči događaja,  organizacija događaja, organizacija pratećih aktivnosti pored samog sportskog događaja (konferencije, seminari), provedba dodatnih aktivnosti (evaluacija, izrada budućih planova) komunikacijske aktivnosti povezane s temom događaja

Ciljevi: volontiranje u sportu,  društveno uključivanje kroz sport,  rodna ravnopravnosti u sportu,  tjelesne aktivnosti koje doprinose zdravlju čovjeka,  uvođenje Europskog tjedna sporta

Trajanje projekta: max. 12 mjeseci

Prihvatljivi prijavitelji: Javna tijela i neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta, na primjer:  javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,  sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,  koordinator nacionalnog događaja koji se organizira u okviru europskog događaja u području sporta

Prijavitelj mora imati sjedište u državi članici Europske unije.

Sudionici: Na sportskom događaju moraju sudjelovati sudionici iz najmanje 3 različite Programske zemlje.

Intenzitet potpore: 80%

Visina potpore: Do 300.000 eura

Upravljačko tijelo: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Website: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Link na natječaj: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG Napomena: Call for proposals 2016 — EAC/A04/2015

Erasmus+ programme (2015/C 347/06) 12 Link na vodič za prijavitelje : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plusprogramme-guide_en.pdf

Napomena: Erasmus+ Programme Guide Version 1 (2016): 20/10/2015 Službeni e-mail za upite: EACEA-SPORT@ec.europa.eu 

Skip to content