Vijesti

18 MILIJUNA KUNA ZA LAG-OVE IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je nove Odluke o dodjeli sredstava za provedbu mjere 19.1″ LEADER – CLLD”, podmjere 19.1. Pripremna pomoć čiji su korisnici lokalne akcijske grupe (LAG). LAG-ovima je do sada izdano 50 Odluka o dodjeli sredstava u iznosu od18.142.142,11 kuna.   


Intenzitet potpore iznosi 100%, a odnosi se na izradu Lokalne razvojne strategije i tekuće troškove LAG-a. Tekuće troškove u okviru ove operacije mogu ostvariti LAG-ovi koji nisu ostvarili potporu iz IPARD programa i LAG-ovi koji su ostvarili potporu iz IPARD programa nakon isteka 2 godine od dana potpisa ugovora. Tekući troškovi između ostalog obuhvaćaju sljedeće: plaće zaposlenika LAG-a, najam ureda, režijski izdaci ureda, troškovi organiziranja i provođenja zaštite na radu,  potrošni uredski materijal, uredska i računalna oprema, usluge knjigovodstvenog/financijskog/računalnog i pravnog stručnjaka te najam prostora i opreme za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga. 
 
Detaljnije o mjeri možete pronaći ovdje

Skip to content