Vijesti

Vlada RH donijela programe potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza te izvornih pasmina peradi

Vlada RH na sjednici 29. veljače 2024. donijela Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje 2024.-2026. godine vrijedan 996.000 eura i Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje 2024.-2026. godine vrijedan 200.100 eura, a sredstva za ove programe osigurana su u Državnom proračunu.

Provedbom Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza želi se unaprijediti provedba uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza, povećati broj uzgojno valjanih grla ovaca i koza, povećati proizvodnost u populacijama ovaca i koza, potaknuti konkurentnost ovčarske i kozarske proizvodnje, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava te poboljšati status poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

Proizvodnjom rasplodnog uzgojno valjanog podmlatka i njihovom disperzijom u širu populaciju određene pasmine utječe se na proizvodnost cjelokupne populacije ovaca i koza, a sudjelovanjem u provedbi uzgojnih programa uzgajivači izravno utječu na uspješnost njegove provedbe, odnosno postizanje zadanih ciljeva i očuvanje uzgojno valjanih populacija ovaca i koza.

Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi ima za cilj kroz isplaćena sredstva unaprijediti provedbu uzgojnih programa za izvorne pasmina peradi, omogućiti povećanje broja uzgojno valjanih kljunova izvornih pasmina peradi i proizvodnosti po uzgojno valjanoj jedinki te potaknuti gospodarsku konkurentnost uzgoja izvornih pasmina peradi.

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovoga Programa su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi odobrenih uzgojnih programa za izvorne pasmine peradi te imaju osigurane higijenske uvjete i biosigurnosne mjere u objektima i lokacijama na kojima se drži perad.

Objavu donesenih Programa možete pronaći na poveznici.

Skip to content