Projekti

Interpretacijski centar halštatske kulture

Projekt izgradnje i opremanja Interpretacijskog centra halštatske kulture planiran je u blizini mjesta Kaptol u Požeškoj dolini. Požeška dolina kroz povijest uvijek je pružala dobre uvjete za život, pa se u njezinom tlu kriju brojni tragovi života koji je ovdje bujao tijekom tisućljeća. Sustavna arheološka iskapanja na području mjesta Kaptol započela su još 1965. godine nakon obilaska njiva i tamo su otkriveni tumuli. Od tada do danas obrađen je niz nalazišta s brojnom arheološkom građom, a koji ukazuju na izuzetnu vrijednost ove lokacije.
Ovim Interpretacijskim centrom halštatske kulture s centrom za posjetitelje namjerava se pružiti prostor za daljnja istraživanja ovog izuzetnog nalazišta, adekvatnu arheološku obradu pronađene građe, kao i mogućnost prezentacije obrađenog materijala i edukacije posjetitelja. Mikrolokacija interpretacijskog centra halštatske kulture nalazi se izvan naselja Kaptol, uz nalazišta samih tumula na obali malenog jezera čije su obale ozelenjene pitomim šumarcima. Vidici se otvaraju na šumovite obronke Papuka, vinograde, voćnjake i njive u okolici.
Centru prilazimo postojećom prometnicom preko prilaznog prostora uz koji je smješten dio za parkiranje posjetitelja i korisnika. Gospodarski pristup objektu ostvaruje se zasebno, izdvajajući se na prethodnom križanju, čime je omogućeno odvojeno funkcioniranje javnog prostora otvorenog posjetiteljima i zatvorenog, radnog dijela objekta. Zgrada centra položena je na padinu svojom dužom stranom prateći slojnice terena na način da djelomično ukopanu etažu koristi kao gospodarski prostor s gospodarskim prilazom, bilo u funkciji posjetiteljskog ili istraživačkog dijela. Na ulaznoj etaži za potrebe centra za posjetitelje smješteni su prostori recepcije, knjižare, suvenirnice, cafea, restorana, garderoba i sanitarija kao prateći prostori glavnim prostorima za izložbe, edukacijske i multifunkcionalne dvorane, te muzeja. Radni prostor istraživača prostorno je vezan na ovaj dio, ali uz kontrolirani prolaz. Radni dio, za koji je predviđen zaseban ulaz, sastoji se od restauratorske i preparatorske radionice, fotolaboratorija, niza ureda i prostora za sastanke, čajne kuhinje i sanitarija.
Na 1. katu koji se prostire samo nad manjim dijelom objekta, nalaze se smještajni sadržaji za potrebe istraživača, sobe s kupaonicama i prostor dnevnog boravka s terasom. Oblikovno prostorom dominira lučno nadsvođen dvolađni prostor namijenjen izložbama koji se ostakljenom fasadnom frontom otvara na pitoreskni krajolik, i koji na taj način postaje dio interijera. Izduženi pravokutni volumen ritmiziran je kubusima izražene masivnosti.

Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Požeško-slavonska županija
Partneri:
Općina Kaptol, Arheološki muzej Zagreb, Centar za prapovijesna istraživanja, Gradski muzej Požega
Vrijednost projekta
7.615.042,62 €/bespovratna sredstva 6.636.140,00 €
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
Na ocjenjivanju
Fond / Operativni program:
Mehanizam za oporavak i otpornost/Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – C1.6. R1-I1
Skip to content