Vijesti

Projekt „Zajedno do razvoja 2“

Korisnik: Regionalni koordinator razvoj Požeško-slavonske županije

Ukupna vrijednost projekta: 24.382.428,39 kuna

Iznos EU potpore: 20.725.064,07 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 1. travnja 2019. do 31. prosinca 2023.

Svrha projekta je jačanje općih kapaciteta potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, te pružanje direktne podrške za pripremu projekata za financiranje iz ESI fondova. Svrha projekta ostvariti će se kontinuiranim jačanjem kapaciteta djelatnika Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije, te jačanjem općih kapaciteta svih djelatnika javnih ustanova i drugih javnopravnih tijela, te osvješćivanje i  informiranje šire javnosti (poduzetnika, gospodarstvenika, poljoprivrednika, udruga i td.) o mogućnostima i natječajima  koji su dostupni iz ESI fondova  iz kojih se mogu ostvariti financiranja. 

Provedbom planiranih aktivnosti doprinijeti će se unapređenju procesa regionalnog razvoja  korištenjem raspoloživih i stjecanjem novih znanja, vještina, sposobnosti regionalnog koordinatora te informiranje, educiranje, savjetovanje dionika u pripremi i provedbi razvojnih projekata te ostalih povezanih aktivnosti.  Opisanim aktivnostima pridonosi se ostvarenju ciljeva i prioriteta postavljenih  u Strategiji regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine te u Županijskoj razvojnoj strategiji Požeško-slavonske županije za razdoblje do kraja 2020.godine.

 

Kontakt osoba za više informacija: Jelena Ferdebar Hak, dipl.iur., voditeljica odjela za pripremu i provedbu projekata

Poveznice na relevantne stranice:

 www.strukturnifondovi.hr

Skip to content