Vijesti

Predstavljen projekt ,,S laboratorijima do kvalitetnijeg obrazovanja”

U Poljoprivredno-prehrambenoj školi Požega danas je otvoren analitički laboratorij i laboratorij za tlo te predstavljena škola kao Regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi.

Projekt „Laboratorijima do kvalitetnijeg obrazovanja“ izradio je Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije.

Kao dio Regionalnog centra kompetentnosti prostor, oprema i uređaji analitičkog laboratorija i laboratorija za tlo odobrena je bespovratna potpora u iznosu od 463.147,32 kuna. U projektu „Laboratorijima do kvalitetnijeg obrazovanja“ uređen je i opremljen suvremeni školski laboratorij za tlo koji izravno povećava kvalitetu odgojno obrazovnog procesa jer omogućava provođenje vježbi iz strukovnih predmeta. Osnovna namjena laboratorija za tlo je da učenici spoznaju da je analiza tla osnova za povećanje prinosa, a samim time i za veću dohodovnost te da primjenjuju stečena znanja u svom radu i na svom obiteljskom gospodarstvu. Laboratorij će biti dostupan i poljoprivrednicima koji će moći donositi svoje uzorke na analizu. Od velike važnosti je i analitički laboratorij, za koji je nabavljen kompletan namještaj i uređaji.

Kako je u srpnju ove godine Poljoprivredno-prehrambena škola Požega imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru poljoprivrede, danas je detaljno predstavljen i taj, iznimno značajan, segment razvoja popularne požeške “Ratarnice”. Naime, škola je prijavljena na Javni poziv za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanja za imenovanje regionalnim centrima. Između 42 kandidature, 25 škola imenovano je Centrom kompetentnosti, a među njima je Poljoprivredno-prehrambena škola u Požegi čiji je osnivač Požeško-slavonska županija. Time je Poljoprivredno – prehrambena škola u Požegi, druga po starosti poljoprivredna škola u Republici Hrvatskoj, dobila ima mogućnost uz pomoć EU fondova nabaviti novu opremu, ostvariti nove smještajne kapacitete za učenike i učitelje, više konkretne prakse za učenike, ulazak učenika u svijet rada, tijesnu suradnju s poslodavcima te edukaciju učitelja. Sredstva, u iznosu oko milijardu kuna, osigurana su u operativnim programima „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” i „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020″. Uz to, Centar kompetentnosti jedan je od četiri projekta za koje je Požeško-slavonskoj županiji u sklopu Razvojnog sporazuma za područje Slavonija, Baranja i Srijem odobreno 164 milijuna kuna, pri čemu za Centar 35 milijuna kuna.

“Predvidjeli smo izgradnju farme za uzgoj muznih krava i svinja kao preduvjet održive poljoprivrede za koju smo građevinsku dozvolu dobili u travnju 2017. godine, radili smo na projektu izgradnje hladnjače s pakirnicom i linijom prerade povrća i voća, projektirali smo analitički laboratorij i laboratorij za tlo, a gotovo 70% tog dijela smo i odradili, a tu je i podizanje novog nasada raznolikim vrstama na ekološkim principima. Najveća stavka je rekonstrukcija glavne zgrade škole te zgrade školskog gospodarstva s namještajem za učionice i različite praktikume. S ponosom mogu reći kako se ovaj trud i rad isplatio”.  istaknula je ravnateljica Poljoprivredno-prehrambene škole Marija Grgić.

“Ovo je primjer dobrog zajedništva obrazovanja, gospodarstva i lokalne, regionalne politike. Pojedinačno možemo samo imati promašaje, rezultate donosi zajedništvo i suradnja poput ove suradnje dviju županija, koje su možda brojem stanovnika među manjima, ali zapravo smo vrlo važni za opstojnost poljoprivrede na ovim prostorima pa i šire. Predstavljanjem ovog Centra kompetentnosti te potom i onog što će u izgradnji uslijediti, dajemo odgovore i mladim ljudima da budu ponosni što su završili Poljoprivrednu školu te tako ostvarili priliku da budu kvalitetni nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali i ljudi koji će ovdje ostati. To je temelj razvoja i budućnosti.” rekao je ovom prilikom župan Alojz Tomašević.

Predstavljanju projekta prisustvovali su i županov zamjenik Željko Jakopović, predstavnici Virovitičko-podravske županije načelu sa zamjenikom župana Darkom Žužakom, voditelj Odjela za povrćarstvo pri Hrvatskoj agenciji za hranu, selo i poljoprivredu, Josip Ivoš ravnatelj srednje škole „Stjepana Sulimanca“ iz Pitomače koja je partner u Regionalnom centru za kompetentnost, zamjenik požeškog gradonačelnika Ferdinand Troha, načelnici općina s područja županije te djelatnici Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije koja radi na pripremi spomenutih projekata.

Skip to content