Vijesti

Poziv na sudjelovanje u projektu „JAVI SE, promjeni s(v)e!“

Udruga mladih Novska s partnerima poziva  na sudjelovanje u projektu  „JAVI SE, promjeni s(v)e!“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba s područja Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije.

NEET populacijom u RH se smatraju osobe u dobnoj skupini između 15 i 29 godina koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. U iduće dvije godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Kutina, Lokalnom akcijskom grupom „Zeleni trokut“ i Lipičkom razvojnom i turističkom agencijom LIRA d.o.o. želi omogućiti pristup i aktivno sudjelovanje na tržištu rada neaktivnim NEET mladim osobama. Projekt ima u cilju doprinijeti pronalasku, aktivaciji i integraciji na tržište rada 10 neaktivnih NEET osoba oba spola u dobi od 15 do 29 godina kroz provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja.

U sklopu projekata ostvaruje se pravo na :

  • Individualno savjetovanje sa stručnjakom u vezi individualnog plana obrazovanja i zapošljavanja
  • Sudjelovanje u programima za jačanje mekih i transverzalnih vještina
  • Mentoriranje od strane stručnjaka
  • Informiranje o kretanjima na tržištu rada
  • Uključivanje u verificirane programe obrazovanja odraslih

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.869.00,00 KN

Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe u program, a za dodatne informacije javite se putem Facebook stranice , e-maila: javisepromijenisve@gmail.com i kontakta: 099/ 852-9519.

Link za prijavu: Otvorena prijava za mlade od 15 do 29 godina

Skip to content