Vijesti

POZIV KLJUČNIM DIONICIMA PROVEDBE ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ZA 2017. GODINU

Pozivaju se svi ključni dionici u provedbi Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije na dostavljanje podataka o provedenim, aktualnim te planiranim razvojnim projektima, kojima se ispunjavaju njeni strateški ciljevi. Podaci se ispunjavaju u  dokumentu Tablica projekata od 2011.- 2018. godine za 2017. godinu koji se može otvoriti i ispuniti na sljedećem linku:

[article_files src=”1528370088tablica_projekata_2011-2018_za_2017.xls>Preuzmi datoteku    

Požeško-slavonska županija u procesu je izrade Izvještaja o provedbi Županijske razvojne strategije, u čiju svrhu Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o. prikuplja potrebne podatke o provedenim i aktualnim razvojnim projektima. Agencija podatke prikuplja putem Tablice projekata od 2011.-2018. godine za 2017. godinu, koju su obvezni ispuniti svi ključni dionici. Tablica se nalazi na gore navedenom linku, a istu je potrebno ispuniti elektronski. Ljubazno Vas molim da tablicu ispunite i dostaviti Agenciji najkasnije do  20. lipnja 2018. godine na sljedeću e-mail adresu:

zdenko.kolaric@panora.hr

Napominjemo, kada je riječ o projektima čija realizacija traje više godina, molimo Vas da pri popunjavanju financijskog i kvantitativnog dijela Tablice projekata (stupac „Utrošena sredstva za provedbu projekta (2017.)“ i stupac „Kvantitativni (količinski) rezultati projekta izraženi u mjernim jedinicama (2017.)“) navodite SAMO SREDSTVA KOJA SU U PROJEKT UTROŠENA TIJEKOM 2017. GODINE, ODNOSNO SAMO POKAZATELJE REZULTATA KOJE SE ODNOSE NA AKTIVNOSTI KOJE SU REALIZIRANE TIJEKOM 2017. GODINE (budući utrošena sredstva, odnosno pokazatelje rezultata za prethodne godine već imamo evidentirana). 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba za potrebe pojašnjavanja ili za pružanje pomoći pri ispunjavanju tablice je g Zdenko Kolarić, kojeg možete kontaktirati putem prethodno navedene e-mail adrese ili telefonski na sljedeći broj: 034 / 638 – 035. 

[article_files src=”1528370088tablica_projekata_2011-2018_za_2017.xls>Preuzmi datoteku

 

Skip to content