Vijesti

Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogućila je podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu putem AGRONET-a.

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći proizvođačima sjemenskog kukuruza pogođenih krizom izazvanom ratom u Ukrajini.

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom sjemenskog sjemena kukuruza.

Korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • upisani su u Upisnik poljoprivrednika,
  • upisani u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena,
  • podnijeli su Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod kukuruzom u 2022. godini,
  • imaju evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena kukuruza pri Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu za 2022. godinu,
  • moraju imati uvjerenje o priznatom sjemenskom usjevu.

 

Za provedbu ovoga Programa sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 7,5 milijuna kuna. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 35.000,00 eura. Maksimalni iznos potpore po hektaru iznosi 5.000,00 kn.

Po podnošenju Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a isti je potrebno ispisati i potpisati te uz njega priložiti:

  • Popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – obvezna za sve podnositelje kod kojih je više povezanih subjekata podnijelo zahtjev za potporu ili
  • Popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – obvezna za sve podnositelje kod kojih nema povezanih subjekata koji su podnijeli zahtjev za potporu.

 

Zahtjev za potporu i priloženu Izjavu potrebno je dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom „Program potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu“.

Detalje o potpori kao i potrebne obrasce možete pronaći OVDJE.

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 15. studenoga 2022. godine.

 

Skip to content