Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine.

Opis savjetovanja: Obzirom da se potpora iz Programa dodjeljuje u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, potrebno je potporu dodijeliti poduzetnicima prema definiciji u članku 2. Uredbe Komisije. Stoga, Korisnici potpore iz Programa trebaju dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, odnosno Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima. Ovim Pravilnikom prvenstveno je cilj omogućiti proizvođačima šećerne repe da kao korisnici ostvare svoje pravo na potporu u 2023. godini. Konačan cilj je da se zadrži interes proizvođača za proizvodnju šećerne repe i smanji negativni trend u sektoru šećera u Republici.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 17.11.2023.

Skip to content