Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva.

Opis savjetovanja: Cilj Programa je pružiti financijsku potporu proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ii raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Hrvatskoj. Potporom iz ovoga Programa nastoji se nadoknaditi dio porasta troškova proizvodnje, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava, čime se posljedično nastoji zadržati postojeća razina zaposlenosti i spriječiti poremećaji u opskrbi, kako prerađivačkog sektora, tako i krajnjih potrošača.

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovoga Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga l. Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 21.12.2022.) te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • upisani su u Upisnik poljoprivrednika,
  • imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu pod proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.

 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 16.2.2024.

Skip to content