Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026.

Opis savjetovanja: Programom sufinanciranja rada regionalnih organizacija osiguravaju se sredstva za rad regionalnih organizacija priznatih u skladu s člankom 51. stavkom 3. Zakona, odnosno aktivnosti koje regionalne organizacije provode u skladu s člankom 52. stavkom 2. Zakona. Cilj ovoga Programa potpore je podržati aktivnosti koje doprinose povećanju udjela vina sa zaštićenim oznakama te promicanje održive i okolišno prihvatljive poljoprivrede. Program se provodi u 2024., 2025. i 2026. godini. Korisnici potpore su regionalne organizacije. Intenzitet potpore ograničen je na 100% prihvatljivih troškova. Najveći iznos potpore po korisniku iznosi 66.666,66 eura godišnje. Za provedbu Programa potpore u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su financijska sredstva za trogodišnje razdoblje u iznosu od 800.000,00 eura od čega je za 2024. godinu osiguran iznos od 266.666,66 eura. Iznos od 266.666,66 eura godišnje osigurat će se u projekcijama za 2025. i 2026. godinu unutar Financijskog plana Ministarstva poljoprivrede na poziciji T865020 – Uspostava regionalnih organizacija vinara i vinogradara. Financijska sredstva iz ovoga Poglavlja dodjeljuju se za: administrativne troškove, troškove najma uredskog prostora, režijske troškove, troškove opremanja uredskog prostora, troškove kupnje informatičke opreme i tehnologije, troškove bruto plaća zaposlenih djelatnika.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 2.11.2023.

Skip to content