Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi.

Opis savjetovanja: Zakonom o poljoprivredi određuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike, pravila vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije, pravila o jakim alkoholnim pićima, prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, nacionalni sustav Codex Alimentarius, zahtjevi kvalitete za hranu i hranu za životinje, sprječavanje nastajanja otpada od hrane, doniranje hrane i hrane za životinje, ekološka proizvodnja, sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda, uključujući zahtjeve njihove sigurnosti, označavanja i kvalitete, savjetovanje poljoprivrednika, obrazovanje te razvojno-stručni poslovi, informacijski sustavi i baze podataka, sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, administrativna kontrola i kontrola na terenu te upravni i inspekcijski nadzor. Cilj predmetne zakonodavne intervencije jest osiguranje učinkovite zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj. Potrebno je propisati načela postupanja Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u slučajevima sumnje na prijevaru, umjetnog stvaranja uvjeta, financijskih korekcija i kazni za korisnike potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike kao i odredbe o sukobu interesa, dvostrukom financiranju, povratu sredstava, više sile i izvanrednih okolnosti. Nadalje, postojeća normativna rješenja u području savjetovanja poljoprivrednika i drugih korisnika potpora dodatno će se unaprijediti dok će se odredbe o izuzeću od ovrhe sredstava potpore isplaćenih po osnovi mjera poljoprivredne politike uskladiti s odredbama propisa kojim se uređuje ovrha. U dijelu prekršajnih odredbi propisuju se prekršajne odredbe u slučaju ne dostavljanja podataka koji se vode u Upisniku voćnjaka, Upisniku maslinika i Upisniku posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica, a koje su omaškom propuštene u prethodnim izmjenama i dopunama.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 10.11.2023.

Skip to content