Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu.

Opis savjetovanja: Nastavni planovi posebnih kurikuluma za osnovnu školu primjenjuju se od školske godine 2023./2024. te je nužno donošenje posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu koji sadrži predmetne kurikulume posebnih programa izrađene prema Koordiniranom metodološkom pristupu izradi kurikularnih dokumenata. Nacrt Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu utječe na učenike s teškoćama u razvoju i učenike s poremećajem iz spektra autizma koji svladavaju posebne programe u odgojno-obrazovnoj skupini te odgojno-obrazovne djelatnike (predmetni učitelji i učitelji edukacijski rehabilitatori) koji izvode nastavu prema posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama (školama i centrima za odgoj i obrazovanje). Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Nacrtu Odluke, a rok za zaprimanje komentara je 31 dan od početka javnoga savjetovanja. Povratna će informacija biti objavljena u sustavu e-Savjetovanja.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 14.4.2023.

Skip to content