Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

Tema savjetovanja je: Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini.

Opis savjetovanja: Potpora iz Programa dodjeljuje se korisnicima potpore u iznosu najviše 50% od ukupno prijavljene štete od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini u Registru šteta od prirodnih nepogoda za svakog pojedinog korisnika. Potpora iz Programa dodjeljuje se slijedom ujednačene proporcionalne podjele na temelju konačnog ukupnog prijavljenog iznosa štete u Registru šteta od prirodnih nepogoda svih korisnika potpore i raspoloživih proračunskih sredstva. Najmanji pojedinačni iznos potpore iz ovoga Programa po korisniku potpore iznosi 50,00 eura, a najveći pojedinačni iznos potpore iz Programa po korisniku potpore iznosi 10.000,00 eura. U 2023. godini izvršit će se isplata avansa sredstva potpore na temelju osiguranih proračunskih sredstva u 2023. godini u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 eura korisnicima potpore s prijavljenom štetom u Registru šteta od prirodnih nepogoda zaključno sa 31. kolovoza 2023. godine.

Prihvatljivi korisnici potpore iz Programa su mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave biljnom proizvodnjom.

Za potporu su prihvatljivi korisnici koji:

  • su upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
  • su imali štetu od prirodne nepogode u 2023. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na prinosu poljoprivrednih kultura;
  • nemaju osiguran usjev od prirodne nepogode za koji su prijavili štetu od prirodne nepogode u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

 

Korisnici mjere 17. Programa ruralnog razvoja – Osiguranje usjeva, životinja i biljaka, ako su osigurani od posljedica prirodnih nepogoda iz ovog Programa za kulturu za koju su prijavili štetu u Registru šteta od prirodnih nepogoda, nisu prihvatljivi za potporu u okviru Programa i ovoga Pravilnika.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 16.8.2023.

Skip to content