Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća od 2021. do 2023. godine

Tema savjetovanja: Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća od 2021. do 2023. godine.

Opis savjetovanja: Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine donose se radi potrebe dodatnog usklađivanja načina provedbe ovog programa potpore s odgovarajućim zakonodavstvom Europske unije, a u skladu s preporukama Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA). Predloženim izmjenama i dopunama nastoji se postići viši stupanj transparentnosti provedbe postupaka u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, nastoje se jasnije definirati prava i obveze korisnika, uvjeti prihvatljivosti korisnika te metodologija provedbe provjera i kontrola kojima se osigurava pravilna primjena uredbi navedenih u članku 1. ovoga Pravilnika i odgovarajuća zaštita financijskih interesa Unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Korisnici potpora Nacionalne strategije su proizvođačke organizacije iz članka 2. stavak 2. s operativnim programom iz članka 2. stavak 3. ovoga Pravilnika.“ Proizvođačka organizacija  je proizvođačka organizacija koja posjeduje važeće rješenje o priznavanju u sektoru voća i povrća, izdano od strane Ministarstva i upisana je u Upisnik proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u skladu s člankom 130. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

Skip to content