Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Tema savjetovanja: Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opis savjetovanja: Ovim pravilnikom propisuju se rokovi i postupci praćenja i izvješćivanja o provedbi Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija, nacionalnih planova, planova razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te provedbenih programa tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na akte strateškog planiranja definirane člankom 14., stavcima 1. i 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22), izuzev programa Vlade Republike Hrvatske. Sva izvješća propisana ovim Pravilnikom podnose se za kalendarsku godinu. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na akte strateškog planiranja čija provedba je tijekom kalendarske godine za koju se podnosi izvješće trajala više od 180 dana. Postupke praćenja i izvješćivanja propisane ovim Pravilnikom obavljaju Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje, regionalni koordinatori i lokalni koordinatori, u skladu s uputama i smjernicama koje proizlaze iz ovog Pravilnika.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 28.3.2022.

Skip to content