Vijesti

Otvorena nova e-savjetovanja – Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ i nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.2 „korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

1. Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Opis savjetovanja: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća) koja je predmet ulaganja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike koji imaju registriran objekt za djelatnost prerade,
  • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda,
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda,
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

 

2. Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.2 „korištenje obnovljivih izvora energije“ iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Opis savjetovanja: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedbu tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“. Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike koji imaju registriran objekt za djelatnost prerade u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla kraće od dvije godine ili
  • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanja su otvorena do 17.10.2022. godine.

Skip to content