Vijesti

Otvorene prijave za Stručne skupove za nastavnike strukovnih predmeta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih otvorila je prijave za Stručne skupove za nastavnike strukovnih predmeta u okviru ESF-ova projekta “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”.

Stručno usavršavanje osmišljeno je kao dio aktivnosti projekta “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”. Treći ciklus stručnog usavršavanja započet će u Tjednu stručnog usavršavanja, od 9. do 13. studenoga 2020. godine. Usavršavanje će se provoditi kroz temeljne i izborne module, uključujući teme iz znanstvenoga polja pedagogije i njezinih pripadajućih grana – didaktike i školske pedagogije. Osim navedenih, moduli stručnih usavršavanja pokrivaju široki spektar interdisciplinarnih tema koje obuhvaćaju psihologiju odgoja i obrazovanja, metodiku, informacijsko-komunikacijske znanosti, savjetodavni rad, obrazovni menadžment te obrazovnu politiku.

Prijave su otvorene do 26. listopada 2020. Ako se predviđeni broj mjesta popuni prije isteka navedenoga roka za prijavu, prijave će se zatvoriti.

Prijave se vrše pojedinačno za svaki modul preko sustava EMA na sljedećim poveznicama:

Stručni skup za nastavnike strukovnih predmeta: praktičan rad na High voltage brodskom simulatoru visokog napona – Sektor Elektrotehnika i računalstvo

Stručni skup za nastavnike strukovnih predmeta: praktičan rad na mini modelu brodskog poligona za izbjegavanje sudara na moru COLREG – Sektor Promet i logistika

Usavršavanje u području struke: praktičan rad kod poslodavca – ustanova Zoološki vrt grada Zagreba – Sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina

Stručni skup za nastavnike strukovnih predmeta: Tehnološko-tehnički sustavi u zračnom prometu – Sektor Promet i logistika

Stručni skup za nastavnike strukovnih predmeta: Otvoreni i slobodni programi i standardi u nastavnom procesu – Sektor Elektrotehnika i računalstvo

Stručni skup za nastavnike strukovnih predmeta: Sektor Šumarstva, prerade i obrade drva

Stručni skup za nastavnike strukovnih predmeta: Naftno-kemijska industrija – Sektor geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Digitalni alati za izradu infografika u nastavi

Unapređenje digitalne kompetencije

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje uz potporu digitalne tehnologije

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-pošte na adresi skupovi@asoo.hr .

Skip to content