Vijesti

Održana tiskovna konferencija na temu “Program ruralnog razvoja – novi natječaji”

U prostoru Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije – PANORA održana je tiskovna konferencija na temu natječaja i mogućnosti financiranja iz Programa ruralnog razvoja. S obzirom na to da je objavljen novi plan natječaja za 2020. godinu, otvoreni su novi natječaji na koje se može prijaviti. Iako postoji više otvorenih natječaja izdvojeni su oni za koje postoji najveći interes i prezentirani su prema područjima na koje se odnose. Jedna skupina spomenutih natječaja se odnosi na poljoprivredni sektor, druga skupina na sektor šumarstva i treća skupina se odnosi na javni sektor, odnosno na one natječaje gdje su prihvatljivi prijavitelji gradovi i općine.

U poljoprivrednom sektoru najaktualniji natječaji su oni koji se odnose na pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na obiteljskim gospodarstvima, točnije tip operacije 6.2.1 koji se odnosi na pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti i tip operacije 6.4.1. koji se odnosi na razvoj već pokrenute poljoprivredne djelatnosti. Ako se govori o pokretanju nepoljoprivredne djelatnosti, tu se može ostvariti potpora u iznosu od 50 tisuća eura, gdje je intenzitet sufinanciranja 100%, taj natječaj je otvoren do 10. kolovoza 2020. godine.

U slučaju razvoja već pokrenute nepoljoprivredne djelatnosti moguće je ostvariti sufinanciranje u iznosu do 200 tisuća eura, s tim da je intenzitet sufinanciranja 70%, a ako se radi o pružanju usluga poljoprivrednom mehanizacijom, taj intenzitet je nešto manji i iznosi 40%. Natječaj je otvoren do 3. kolovoza 2020. godine.

Također u sektoru poljoprivrede ovoga trenutka otvoren je natječaj za povećanje dodane vrijednosti proizvodima, dakle radi se o natječajima za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda. Intenzitet potpore je 50%, a natječaj je otvoren do 14. kolovoza 2020. godine i mogu se kandidirati projekti iz svih sektori (prerada mesa, mlijeka i ostali sektori).

Natječaji za korištenje obnovljivih izvora energije, dva tipa operacije od kojih se jedan odnosi na primarne poljoprivredne proizvođače ( tip operacije 4.1.1), koji je otvoren do 30. rujna 2020. godine i drugi koji se odnosi na sektor prerade (tip operacije 4.2.2.). Intenzitet potpore, ako se radi o primarnim poljoprivrednim proizvođačima kreće od 50%, uz zadovoljavanje posebnih kriterija može se doći i do 90% sufinanciranja. Bespovratni iznosi se kreću od pet tisuća eura do milijun eura potpore.

Važno za napomenuti je da su najavljeni natječaji za tip operacije 4.1.1., odnosno ulaganje u fizičku imovinu u sektoru povrća, u sektoru voćarstva (podizanje i restrukturiranje višegodišnjih nasada), u sektoru svinjogojstva (izgradnja i uspostava reprocentara) i u sektoru peradarstva. Navedeni natječaji očekuju se u ovoj godini.

U sektoru šumarstva je zanimljiv natječaj za tip operacije 8.5.1. koji se odnosi na konverziju degradiranih šumskih sastojina. Kroz natječaj se ostvaruje potpora za ponovnu sadnja i/ili restrukturiranje postojeće šume, a prihvatljivi korisnici su udruge šumoposjednika i šumoposjednici. Maksimalan iznos koji se može dobiti putem ove potpore je 700 tisuća eura, s tim da postoje limiti po hektaru šume, ovisno o tipu uzgoja i sadržaju projekta. Natječaj je otvoren do 25. rujna 2020. godine.

Natječaj na koji se mogu javiti općine i gradovi u sektoru šumarstva je za tip operacije 8.5.2. Uspostava i uređenja poučnih staza i vidikovaca te male infrastrukture. Maksimalni iznos koji se može ostvariti u ovom projektu je 100 tisuća eura, s tim da je intenzitet potpore 100%, a taj natječaj je otvoren do 21. kolovoza 2020. godine. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, udruge koje se bave zaštitom prirode i druge pravne osobe koje u svom statutu imaju zaštitu prirode.

U ovom trenutku Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije – PANORA provodi jedan takav projekt, na kojem je nositelj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, a provodi se na području Sovskog jezera.

Još jedan natječaj na koji se mogu javiti općine i gradovi je natječaj iz tipa operacije 4.3.3., gdje se maksimalnim iznosom od milijun eura može financirati izgradnja šumskih cesta.

Važno je napomenuti da uz bespovratna sredstva postoje i vrlo konkurentne kreditne linije koje provodi HAMAG BICRO.

U ovom trenutku za poljoprivrednike su dostupni investicijski mikro i mali zajmovi. Kada se govori o mikro zajmovima, radi se o zajmovima do 25 tisuća eura s kamatom od 0,1% do 0,25%, povrat je pet godina s tim da je jedna godina počeka. Kada se govori o malim zajmovima, najviša visina zajma iznosi 50.000 tisuća eura, povrata istog je do 10 godina i kamate su 0,1% do 0,25%, s godinom počeka.

Jedan novitet uzrokovan pandemijom COVID-19 je uvođenje novog financijskog instrumenta, odnosno zajmova za obrtna sredstva. Poljoprivrednici mogu dobiti sredstva u maksimalnom iznosu 25 tisuća eura, s rokom korištenja tri mjeseca i povratom od jedne do tri godine, po 0.5% kamatne stope za repromaterijal i tekuće poslovanje (zaštitna sredstva, troškovi sjetve, nabava živih životinja za tov).

Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije – PANORA poziva sve poljoprivrednike da kontinuirano prate web stranicu, ali i stranice Ruralnog razvoja gdje je dostupno puno više informacija te ako imaju pitanja ili nisu sigurni mogu li se javiti na određeni natječaj, neka se obrate stručnim osobama Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije – PANORA kako bi zajedno pronašli način za ostvarivanje potpore.

Skip to content