Vijesti

Održana edukacija “Vještine upravljanja projektom”

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. organizirala je novi ciklus edukacija, u sklopu provedbe projekta „Zajedno do razvoja“,  a prve edukacije novog ciklusa održane su 29. i 31. siječnja 2018. godine.

U protekloj godini, kroz prvi edukacijski ciklus, održano je 5 tematskih radionica, od kojih su neke trajale i više dana. Na edukacijama je sudjelovalo po 15 osoba, djelatnika jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela, koji su stečenim znanjima izuzetno zadovoljni, što jamči da će svoja znanja i iskustvo moći primijeniti u apliciranju na predstojeće natječaje.

Cilj  edukacija koje se provode u sklopu projekta jest  jačanje općih kapaciteta potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova. Polaznici, djelatnici jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela, će se kroz teoriju i praktični rad upoznati s vještinama i izazovima upravljanja projektnim ciklusom, radom u projektnim timovima, razradom projektnih ideja, provedbom projekata, financijskim upravljanjem i  kontrolom provedbe projekata.

Podsjetimo, svrha projekta „Zajedno do razvoja“  je jačanje općih kapaciteta potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, te pružanje direktne podrške za pripremu konkretnih projekata za financiranje iz ESI fondova, s ciljem ostvarivanja više razine regionalnog razvoja Požeško-slavonske županije.

Projekt  je  financiran  iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a njegova ukupna vrijednost  je 1.479.090,61 kunu, od kojih bespovratna sredstva iznose 85%.

Skip to content