Vijesti

Održana 11. sjednica Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije

U srijedu, 15. rujna 2021., održana je 11. sjednica Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije. Sjednica se održala „online“ putem aplikacije Zoom. Članovi su na ovoj sjednici izabrali novu predsjednicu  Partnerskog vijeća, županicu Antoniju Jozić. Sjednicu je u ime zamjenika predsjednika Miljenka Katrančeka (a uz njegovu suglasnost) vodio Zdenko Kolarić, voditelj odjela za strateško planiranje i razvojne programe u Regionalnom koordinatoru PSŽ (Panora). Članovima Partnerskog vijeća prezentiran je nacrt strateškog dokumenta (do sada napravljeno) Plana razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027. godine sa naglaskom na

Osnovnu analizu

-SWOT analizu

-Viziju 

-Strateški okvir: prioriteti, posebni ciljevi i mjere.

Iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) , a u svojstvu ex-ante evaluatora (prethodno vrednovanje izrade dokumenta) gosp. Sanja Maleković i gosp. Sanja Tišma održale su prezentaciju na temu „Prethodno vrednovanje Plana razvoja PSŽ 2021 – 2027“. Osvrnule su se na rezultate analize potreba i potencijala, osnovne i SWOT analize za izradu Plana razvoja, te zaključile kako Regionalni koordinator razvoja PSŽ-Panora, kao izrađivač izrade nacrta Plana razvoja PSŽ 2021.-2027. te uz potporu županije, ide uzorno prema uspješnoj i pravovremenoj finalizaciji izrade Plana razvoja.

U svojo prezentaciji Zdenko Kolarić članove PV detaljnije je proveo kroz izradu dokumenta Plana razvoja i to kroz osnovnu analizu, SWOT analizu, Viziju i Strateški okvir. Poseban naglasak bio je na prioritetima, posebnim ciljevima i mjerama o kojima će kasnije ovisiti projekti koji će se prijavljivati za sufinanciranje iz EU fondova ili dugih nacionalnih i lokalnih izvora.

Tijekom sjednice se, uz izbor nove predsjednice PV, provelo nekoliko anketa u kojima su se članovi Partnerskog vijeća izjasnili u vezi nove vizije razvoja Vizije Plana razvoja, te su na kraju usvojili nacrte osnovne analize, SWOT analize, vizije i strateškog okvira sa prioritetima, posebnim ciljevima i mjerama.

Sljedeća sjednica Partnerskog vijeća zakazana je za sredinu listopada.

Skip to content