Vijesti

Obrtna sredstva za ruralni razvoj – krediti uz kamatnu stopu od 0,5% i bez naknada

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora, ali i potaknuti oporavak nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19.

Obrtna sredstva za ruralni razvoj olakšat će pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja) za prihvatljive krajnje primatelje pogođene pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Opće značajke financijskog instrumenta:
• sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna;
• sredstva su namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora;
• geografski obuhvat je ograničen na područje Republike Hrvatske izuzev urbanih područja – Zagreb, Split, Rijeka i Osijek;
• krediti se odobravaju u kunama;
• minimalni iznos kredita: 190.000,00 kuna;
• maksimalni iznos kredita: 1.520.000,00 kuna;
• nije potrebno osigurati vlastito učešće korisnika kredita;
• kamatna stopa iznosi 0,5% godišnje fiksno;
• instrumenti osiguranja su bjanko i obične zadužnice korisnika kredita/povezanih osoba;
• rokovi otplate kredita do 5 godina (uključujući poček do 12 mjeseci) za iznose kredita iznad 760.000,00 kuna, odnosno do 3 godine (uključujući poček do 6 mjeseci) za iznose kredita do 760.000,00 kuna;
• rok korištenja kredita u pravilu do 3 mjeseca;
• kredit se, u pravilu, otplaćuje u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

Dodana vrijednost ovog financijskog instrumenta je:
• niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita;
• financiranje cjelokupnog iznosa potrebnih obrtnih sredstava, u skladu s iznosima kredita;
• smanjeni zahtjevi za instrumentima osiguranja.

Prijave počinju od 1. lipnja 2020. godine, a s obzirom na situaciju u kojoj je kretanje svima ograničeno, prijava se može podnijeti i online putem.

Više informacija nalazi se na poveznici, a odgovore na dodatna pitanja vezana uz zajam možete postaviti putem ruralni.krediti@hbor.hr.

O preostalim mjerama Ministarstva poljoprivrede za sprječavanje posljedica COVID-19 saznajte na poveznici.

Skip to content