Vijesti

Objavljeni prvi javni pozivi iz Programa Poduzetnički impuls 2015.

Iz Programa Poduzetnički impuls 2015. objavljeni su sljedeći javni pozivi:

 1. Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike
 2. Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti
 3. Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije.

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIKE je javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine, a namijenjen je namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrtima, trgovačkim društvima, zadrugama i ustanovama) te fizičkim osobama.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • obrazovanje u 2014. i 2015. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)[4]
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2014. i 2015. godini.

JAČANJE KONKURENTNOSTI USLUŽNIH DJELATNOSTI – prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine. Ovaj javni poziv namijenjen je mikro poduzetnicima koji su registrirani za područja: E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša), Odjeljak 36-39, Skupina 45.2 (Održavanje i popravak motornih vozila); Područje I (Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane), osim Skupine 56.3 (Djelatnosti pripreme i usluživanja pića) iz Odjeljka 56; J (Informacije i komunikacije); N (Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti); P (Obrazovanje); Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi); S (Ostale uslužne djelatnosti).

Osnovne projektne aktivnosti:

 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
 • Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa (uključuje i trošak osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja).

Najniži iznos potpore je 30.000,00 kuna, a najviši iznos je 200.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore HAMAG-BICRO sudjeluje u financiranju projektnog prijedloga i može dosegnuti do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih troškova.

JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE – prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine. Prijavu mogu podnijeti mikro i mala poduzeća koja su registrirana za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32.

Osnovne projektne aktivnosti:

 • Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti
 • Ulaganje  u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta
 • Ulaganje u  ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa.

Najniži iznos je 50.000,00 kuna, a najviši iznos je 400.000,00 kuna. Za podnositelje prijava koji su mikro poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 75%, a za mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 50% od ukupno prihvatljivih troškova.

Skip to content