Vijesti

Objavljene izmjene i dopune trajnog ograničenog poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 14. travnja 2022. godine prvu izmjenu i dopunu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“.

Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz NPOO za provedbu investicijskih projekata smanjenja rizika od katastrofa kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske.

U  cilju  smanjenja  negativnih  posljedica klimatskih promjena potrebno je uspostaviti ugroženu (narušenu) sigurnost i time osigurati, te podići funkcionalnost sustava zaštite od poplava te time smanjiti rizik od poplava. Planirano je da će se svim investicijama na razini Hrvatske do kraja 2030. godine biti obuhvaćeno oko 800.000 stanovnika. Broj stanovnika kojima će se smanjiti rizik od poplava  do  2026.  iznosi  oko  400.000  stanovnika.  Isto  tako  potrebno  je  osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 (ekološke mreže) kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda.

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 31.12.2022. godine.

Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.188.272.071 kn.

Program će se provesti kroz dvije programske sastavnice:

  1. Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Hrvatske
  2. Revitalizacija slatkovodnih sustava

 

Ova programska sastavnica će se financirati 100% kroz MOO.

Prihvatljivi prijavitelj je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su HRVATSKE VODE.

Prihvatljivi partner za projekte koji se prijavljuju u okviru Programa revitalizacije slatkovodnih sustava može biti:

–              nadležna javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem i ekološkom mrežom osnovana sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/ 19, 127/19),

–              Jedinice lokalne samouprave.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Skip to content