Vijesti

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se u novcu, a sredstva za državne nagrade osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva turizma i sporta.

U svrhu dodjele državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, sukladno Uredbi, predlagatelj je dužan dostaviti Ministarstvu turizma i sporta prijedlog za dodjelu nagrada, i to:

 • za zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na olimpijskim igrama, svjetskim odnosno europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama prijedloge podnose nadležni nacionalni sportski savezi;
 • za zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na paraolimpijskim igrama, svjetskim, odnosno europskim seniorskim prvenstvima u paraolimpijskim sportovima i disciplinama podnosi Hrvatski paraolimpijski odbor;
 • za zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na olimpijskim igrama gluhih te svjetskim odnosno europskim seniorskim prvenstvima gluhih u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe, podnosi Hrvatski sportski savez gluhih;
 • za osvojenu zlatnu medalju odnosno prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim
  prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj podnosi Hrvatski olimpijski odbor odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih (popis
  neolimpijskih sportova, neparaolimpijskih sportova i neolimpijskih sportova gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta, donose Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih);
 • za svjetski rekord oboren na seniorskim natjecanjima u olimpijskim sportovima, paraolimpijskim sportovima te olimpijskim sportovima za gluhe, prijedloge podnosi Hrvatski olimpijski odbor odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih;
 • za osvojenu zlatnu medalju odnosno osvojeno prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova, neparaolimpijskim disciplinama paraolimpijskih sportova, neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova za gluhe, prijedloge podnosi Hrvatski olimpijski odbor odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih;
 • u slučaju postojanja više razina (rangova, divizija i sl.) svjetskih i europskih prvenstava pojedinog sporta državne nagrade sportašima dodjeljuju se samo za svjetska i europska prvenstva najviše razine. Nadležni nacionalni sportski savez dužan je dostaviti dokaz o tome koji se rang natjecanja smatra svjetskim i europskim prvenstvom najviše razine sukladno pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza;
 • uvažavajući specifičnosti sustava natjecanja svakog sporta sukladno sportskim pravilima pripadajućih međunarodnih sportskih federacija, ukoliko se u određenom sportu prvenstva na svjetskoj i/ili europskoj razini ne održavaju pod imenom svjetskog ili europskog prvenstva, već pod drugim nazivom koji upućuje na tu razinu natjecanja, ista se prihvaćaju pod uvjetom da predlagatelj dostavi popis takvih natjecanja po sportovima, sportskim granama i sportskim disciplinama;
 • na razini europskog i svjetskog prvenstva za svaku sportsku disciplinu, sportsku granu i sport može postojati samo jedno službeno natjecanje koje se smatra europskim ili svjetskim prvenstvom u toj sportskoj disciplini, sportskoj grani ili sportu. Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih dužni su Ministarstvu turizma i sporta dostaviti popis europskih i svjetskih prvenstava prema sportovima, sportskim granama i sportskim disciplinama.

 

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se u novcu, a sredstva za državne nagrade osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva turizma i sporta. Na državne nagrade za vrhunska sportska postignuća ne plaća se porez na dohodak, prema posebnom propisu.

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća te svu popratnu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb i na adresu elektroničke pošte nagrade-sport@mints.hr.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Skip to content