Vijesti

Objavljena prva izmjena natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvu izmjenu Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju.

Natječaj se mijenja kako slijedi:

1. U tekstu Natječaja, u podtočki 2.2 stavak 2. mijenja se i glasi:

  • „Ako je pri podnošenju zahtjeva za potporu postupak po podnesenom zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole još u tijeku, a korisnik je u zahtjevu za potporu dostavio dokaz o podnesenom zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole upravnom tijelu nadležnom za upravne poslove graditeljstva, ugovorom o financiranju korisnik preuzima obvezu dostave pravomoćne građevinske dozvole ili dokumenta (rješenja/akta) izdanog od strane upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva koji dokazuje da se za predmetno ulaganje ne izdaje građevinska dozvola u zahtjevu za promjenu, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu. Dokument je potrebno dostaviti u svrhu provjere uvjeta prihvatljivosti projekta „Projekt ima izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja“ iz Priloga 1 Natječaja, koji se korisnik obvezuje dokazati kroz zahtjev za promjenu. U tom slučaju, navedena obveza propisuje se u Odluci o rezultatu administrativne kontrole i u obliku klauzule u posebnim uvjetima Ugovora o financiranju, a uvjet prihvatljivosti projekta propisan točkom 28. Priloga 1 ovoga Natječaja provjerava se administrativnom kontrolom zahtjeva za promjenu. Posljedica neispunjavanja predmetnog uvjeta prihvatljivosti projekta propisana je ovim Natječajem i Prilogom 1 ovoga Natječaja. Ako je korisnik u obvezi dostaviti dokument iz ovoga stavka u zahtjevu za promjenu, a isto propusti učiniti izdat će se pismo odbijanja zahtjeva za promjenu. Ako je korisnik u obvezi dostaviti dokument iz ovoga stavka u zahtjevu za promjenu, a ne podnese zahtjev za promjenu prije podnošenje zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma, izdat će se odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu u razdoblju provedbe projekta“,

 

2. U tekstu Natječaja, u točki 8. stavak 29. mijenja se i glasi:

  • „U slučaju zahtjeva za promjenu iz razloga navedenog u podstavku a) iz stavka 3. ove točke, Agencija za plaćanja će provjeriti uvjet prihvatljivosti projekta propisan točkom 28. Priloga 1 ovoga Natječaja. Ako je korisnik u obvezi dostaviti dokument naveden u podstavku a) iz stavka 3. ove točke u zahtjevu za promjenu, a isto propusti učiniti izdat će se pismo odbijanja zahtjeva za promjenu, sukladno posljedici neispunjavanja predmetnog uvjeta propisanog Prilogom 1 ovoga Natječaja“,

 

3. U tekstu Natječaja, u točki 17. dodaje se novi Prilog Natječaja: „Prilog 12 – Uputa MINGOR“,

4. U Natječaju, Prilog 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1, zamjenjuje se novim Prilogom 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1,

5. U Natječaju, Prilog 2 – Kriteriji odabira, zamjenjuje se novim Prilogom 2 – Kriteriji odabira,

6. U Natječaju, Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova, zamjenjuje se novim Prilogom 3 – Lista prihvatljivih troškova,

7. U Natječaju, Prilog 4 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu, zamjenjuje se novim Prilogom 4 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu,

8. U Natječaju, Prilog 5 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za promjenu, zamjenjuje se novim Prilogom 5 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za promjenu,

9. U Natječaju, Prilog 6b – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu, zamjenjuje se novim Prilogom 6b – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu,

10. U Natječaju, Prilog 10 – Pravila za provođenje postupaka jednostavne nabave, zamjenjuje se novim Prilogom 10 – Pravila za provođenje postupaka jednostavne nabave,

11. U Natječaju, dodaje se novi Prilog, Prilog 12 – Uputa MINGOR,

12. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Skip to content