Vijesti

Objavljena procjena potreba organizacija civilnoga društva za jačanje njihovih kapaciteta u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2021. – 2027.

U okviru procesa programiranja korištenja Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Ured za udruge provodi procjenu potreba organizacija civilnoga društva za jačanje kapaciteta i korištenje sredstava ESI fondova za aktivnosti organizacija civilnoga društva. Kapaciteti socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva ključni su za uspješnu provedbu ESI fondova i politika koji su njima podržani.

Cilj provođenja procjene potreba je istražiti stavove predstavnika organizacija civilnoga društva o prioritetima financiranja aktivnosti u okviru četiri glavna prioriteta Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (tržište rada, obrazovanje i cjeloživotno učenje, socijalno uključivanje i zdravstvo) te utvrditi kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu projekata financiranih sredstvima ESI fondova.

Europski socijalni fond plus (ESF+) treba doprinositi politikama kojima je cilj puna zaposlenost, poboljšanje kvalitete i produktivnosti rada, veća mobilnost radnika i lakša promjena zanimanja, poboljšanje obrazovnog sustava te promicanje socijalne uključenosti i rada. U okviru novog financijskog razdoblja očekuje se veća povezanost s Europskim stupom socijalnih prava, odnosno ESF+ će se koristiti za ispunjenje ciljeva postavljenih u Europskom stupu socijalnih prava kao i preporukama za države članice u sklopu Europskog semestra.

Procjena potreba provodi se putem upitnika usmjerenog predstavnicima organizacija civilnoga društva.

Upitnik je dostupan na poveznici ovdje.

Rezultate provedene procjene potreba, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske dostavit će nadležnim tijelima državne uprave, nositeljima sadržaja, odnosno koordinatorima procesa programiranja novog financijskog razdoblja, kao i Europskoj komisiji.

Rok za popunjavanje upitnika je 2. studeni 2021., do 12 sati.

Skip to content