Vijesti

Objavljena dva Pravilnika za provedbu Programa potpore u svrhu ublažavanja posljedica afričke svinjske kuge

U Narodnim novinama“ broj 141/2023 od 24. studenoga 2023. godine objavljeni su Pravilnik o provedbi Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge i Pravilnik o provedbi Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge.

Oba Programa donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj  23. studenog 2023. godine. Za njihovu provedbu osigurana su sredstva u iznosu od 7.000.000,00 eura. Za provedbu Programa potpore za očuvanje proizvodnje  prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge osigurano 2.000.000,00 eura, a za provedbu Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge osigurano je 5.000.000,00 eura.

 

1. Potpora za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge

Cilj Programa potpore za očuvanje proizvodnje  prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge je kroz financijsku pomoć uzgajivačima svinja nadoknaditi povećane troškove držanja uzrokovane otežanim prometovanjem živih svinja te povećanim troškovima hranidbe uzrokovanim provedbom naređenih mjera počevši od 26. lipnja 2023. kada je bolest potvrđena u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja drže rasplodne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
  • upis u Registar objekata (farmi),
  • objekti korisnika nalaze se u zoni ograničenja proglašenim zbog izbijanja afričke svinjske kuge,
  • u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu na objektu korisnika ne smije biti utvrđeno uginuće i/ili provedeno usmrćivanje svinja uslijed provedbe mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge.

 

Podnošenje Zahtjeva za potporu započinje 25.11.2023. godine i traje 10 dana.

Detalje o potpori i potrebnu dokumentaciju moguće je pronaći na stranici Agencije za plaćanja na poveznici.

 

2. Potpora gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge

Cilj Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge je dodjela potpore za nadoknadu gubitka prihoda zbog naređenih mjera koje su na snazi zbog kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge sukladno relevantnim regulativama i mjerama kontrole bolesti, odnosno nemogućnosti držanja svinja
Podnošenje Zahtjeva za potporu započinje 25.11.2023. godine i traje 10 dana.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
  • upis u Registar objekata (farmi),
  • na objektu/objektima korisnika provedeno je usmrćivanje svinja ili uklanjanje svinja od trenutka potvrde afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj temeljem zapisnika inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

 

Podnošenje Zahtjeva za potporu započinje 25.11.2023. godine i traje 10 dana.

Detalje o potpori i potrebnu dokumentaciju moguće je pronaći na stranici Agencije za plaćanja na poveznici.

 

Zahtjevi za potporu popunjavaju se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno ili u podružnicama Agencije.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti potpisanu/ovjerenu Izjavu na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom Programa na koji se odnosi.

Skip to content