Vijesti

Objavljen Program potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje 2022.-2024.

Program potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od 2022. – 2024. godine  ima za cilj optimalnom zaštitom, rezidbom i gnojidbom poboljšati i povećati produkcijsku sposobnost i održati zdravstvenu ispravnost u proizvodnji plemki, odnosno pupova domaćeg reprodukcijskog voćnog sadnog materijala agruma, jezgričavog, koštičavog i lupinastog voća, što je temeljna pretpostavka sigurne, održive i konkurentne voćarske proizvodnje. Osim primjenom odgovarajućih agrotehničkih mjera, održanje zdravstvene ispravnosti i kvalitete planira se postići i introduciranjem otpornih podloga na izuzetno opasne biljne bolesti koje se često javljaju u matičnim nasadima kao i proizvodnjom budućih matičnih stabala na najprikladnijim voćnim podlogama.

Prihvatljivi korisnici Programa su znanstvene institucije iz sustava znanstvene djelatnosti, koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija sukladno Pravilniku o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta, Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala sukladno Pravilniku o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala i Službeni registar specijaliziranih subjekata sukladno Pravilniku o Službenom registru specijaliziranih subjekata te ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • podnesu Zahtjev za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija po objavljenom Javnom pozivu,
 • podnesu dokaz o postojećoj odgovarajućoj infrastrukturi i matičnim stablima agruma visokih kategorija na području RH,
 • u Upisniku dobavljača registrirane za djelatnosti proizvodnje poljoprivrednog sadnog materijala – ovlaštene za izdavanje biljnih putovnica u skladu s Pravilnikom o Službenom registru specijaliziranih subjekata,
 • imaju najmanje jednog zaposlenika koji mora imati završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij agronomske struke,
 • dostave drugu obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Javnog poziva,
 • nemaju nereguliranih dugovanja s osnova javnih davanja.

 

Sredstva za provedbu Programa za 2022. godinu planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu u iznosu od 600.000,00 kuna i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Ukupna sredstava potrebna za provedbu Programa za trogodišnje razdoblje iznose 1.800.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstva za pojedinačni Zahtjev je 300.000,00 kuna. Udio bespovratnih sredstva je do 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Programa.

Prihvatljive aktivnosti financiranja u okviru Programa su izrada projektno tehničke dokumentacije za provođenje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija:

 • praćenje prilagodbe sorata u introdukciji na klimatske uvjete uzgoja te praćenje njihovih gospodarskih i pomoloških osobina,
 • utvrđivanje broja zaštitnih tretmana matičnjaka uz pravovremene rokove primjene protiv najznačajnijih štetnika i virusa,
 • utvrđivanje koncentracije makroelemenata „N-P- K“ u ishrani podloga za agrume u zatvorenim prostorima „mrežarnicima“,
 • kontrola i praćenje autentičnosti vrsta i sorata matičnih biljaka prema pomološkim osobinama,
 • istraživanje utjecaja različitih tretmana gnojidbe na vegetativni porast stabala podloga za agrume u vanjskom novo uspostavljenom nasadu osnovne kategorije,
 • praćenje pojavnosti bolesti i štetnika,
 • istraživanje utjecaja različitih tretmana rezidbe na produktivnost plemki,
 • istraživanje utjecaja bioinsekticida na smanjenje pojavnosti štetnika,
 • utvrđivanje minimalnog broja zaštitnih tretmana matičnjaka uz pravovremene rokove i primjenu adekvatnih mehanizama djelovanja kako bi se postigla maksimalna zdravstvena ispravnost matičnog nasada u skladu s pozitivnim utjecajem na okoliš,
 • introdukcija, ispitivanje agronomskih svojstava i utjecaja stresnih abiotskih čimbenika na novim podlogama za jabuku i krušku

 

U okviru ovoga Programa prihvatljivi za financiranje su sljedeći troškovi:

 • analize matičnih stabala na prisutnost virusa,
 • ozdravljivanje biljnog materijala,
 • nabava repromaterijala,
 • agrotehničko održavanje matičnih nasada visoke kategorije,
 • održavanje objekata matičnih nasada visoke kategorije,
 • ostale aktivnosti neophodne za provođenje istraživanja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija.

 

Program se donosi na razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Više o Programu možete pronaći na poveznici.

 

Skip to content