Vijesti

Objavljen Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini.

Program ima za cilj kroz financijsku pomoć gospodarstvima, obuhvaćenim provođenjem mjera iz Naredbe, osigurati naknadu po uvjetnom grlu stoke zbog otežanog poslovanja kako bi se ublažili gubici nastali provođenjem mjera za suzbijanje bolesti.

Program će se provoditi kroz mjeru izravne financijske pomoći u obliku naknade po UG gospodarstvima pogođenim problemima u poslovanju uslijed provođenja naređenih mjera za suzbijanje bolesti bedrenice.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave stočarskom proizvodnjom.

Za potporu su prihvatljiva sva grla korisnika koja pripadaju vrstama goveda, kopitari, koze, ovce upisana u JRDŽ na dan 18. srpnja 2022. godine.

Potpora opisana u ovom Programu dodjeljuje se korisnicima koji ispunjavaju uvjete ovog Programa, a financirat će se iz Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu u iznosu od 25.000,00 eura, a financijska potpora po prihvatljivom UG iznosi 73,24 eura.

Više informacija o Programu možete pronaći na poveznici.

Skip to content