Vijesti

Objavljen Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi

Ovaj Program ima sljedeće ciljeve:

 • unaprjeđenje uzgoja u sektoru mliječnog govedarstva;
 • unaprjeđenje uzgoja u sektoru svinjogojstva;
 • unaprjeđenje proizvodnje duhana;
 • unaprjeđenje proizvodnje maslinovog ulja;
 • očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

 

U okviru ovoga Programa provode se sljedeće mjere:

 • potpora za uzgoj mliječnih krava;
 • potpora za uzgoj rasplodnih krmača;
 • potpora za proizvodnju duhana;
 • potpora za maslinovo ulje;
 • potpora za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

 

1. Potpora za uzgoj mliječnih krava

 • prihvatljiva grla jesu krave mliječne ili kombinirane pasmine i njihovih križanaca u proizvodnji mlijeka kod kojih se provodi kontrola mliječnosti. U slučaju da korisnik ostvaruje plaćanje za manje od pet prihvatljivih grla mliječnih krava, ista ne moraju biti u sustavu kontrole mliječnosti;
 • korisnik ima obvezu držanja mliječnih krava na svojem poljoprivrednom gospodarstvu 100 uzastopnih dana.

 

2. Potpora za uzgoj rasplodnih krmača

 • prihvatljiva grla jesu rasplodne krmače upisane u JRDŽ na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve te prihvatljiva grla krmača izvornih pasmina;
 • za rasplodne krmače koje su uzgojno valjane i upisane u matične knjige ili uzgojne upisnike koje vode ovlaštena ustanova, odobrena uzgojna udruženja ili organizacije obračunava se dodatno plaćanje;
 • korisnik ima obvezu tromjesečnog razdoblja držanja rasplodnih krmača na svojem poljoprivrednom gospodarstvu;
 • krmače moraju biti propisno označene ušnim markicama ili tetoviranim brojem tijekom cijelog razdoblja obveze držanja;
 • korisnik tijekom godine u kojoj podnosi zahtjev za potporu mora imati evidentirano najmanje prosječno 15 svinja u prometu po krmači, osim u slučaju prihvatljivih grla krmača izvornih pasmina.

 

3. Potpora za duhan

 • korisnici potpore za duhan su proizvođači koji proizvode i isporučuju na preradu duhan tipa Burley i/ili proizvode, prerađuju i prodaju duhan tipa Viržinija registriranim obrađivačima duhana;
 • do 1. veljače 2023. godine, pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su dostaviti dokaz o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava;
 • za izračun visine plaćanja za duhan tipa Burley prema klasi koristi se faktor usklađenja prikazan u Tablici 1. Programa, na način da se maksimalni jedinični iznos plaćanja iz Tablice 2. Programa množi odgovarajućim faktorom ovisno o klasi kakvoće duhana.

 

4. Potpora za maslinovo ulje

 • korisnici ostvaruju potporu za preradu ploda maslina u maslinovo ulje za proizvedene, isporučene i prodane količine ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja;
 • korisnici ostvaruju plaćanje za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje ako posjeduju najmanje 30 stabala maslina;
 • do 1. veljače 2023. godine korisnici moraju dostaviti dokaze o količinama prodanog i isporučenog maslinovog ulja te potvrdu o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje.

 

5. Potpora za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

 • korisnici ostvaruju potporu za uzgoj domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja;
 • korisnici moraju dostaviti dokaze o nabavi certificiranog reprodukcijskog sjemena/sadnog materijala sukladno posebnom propisu koji uređuje stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

 

Osnovni uvjeti prihvatljivosti:

 • korisnici potpora iz ovoga Programa jesu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji podnose jedinstveni zahtjev za potporu sukladno članku 21. Zakona o poljoprivredi;
 • poljoprivredne površine za koje se podnosi zahtjev za potporu upisane su u ARKOD sustav;
 • grla za koja se podnosi zahtjev za potporu su propisno označena i evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ).

 

Za provedbu ovoga Programa planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 121.000.000,00 kuna od čega:

 • potpora za uzgoj mliječnih krava: 51.000.000 kn;
 • potpora za uzgoj rasplodnih krmača: 18.500.000 kn;
 • potpora za duhana: 42.000.000 kn;
 • potpora za maslinovo ulje: 8.500.000 kn;
 • potpora za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja: 1.000.000 kn.

 

Više informacija o Programu možete pronaći na poveznici.

Skip to content