Vijesti

Objavljen Program dodjele potpora male vrijednosti za jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Temeljem Programa de minimis Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dodjeljivat će potpore s ciljem jačanja konkurentnosti MSP-ova na domaćem i svjetskim tržištima i pripreme zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanje stvaranja novih radnih mjesta.

Potpore male vrijednosti dodjeljivat će se mikro, malim i srednjim poduzetnicima u obliku bespovratnih sredstava kroz potpore male vrijednosti na koje se odnosi de minimis Uredba, kao nadopuna privatnom financiranju.

Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.

Potpora male vrijednosti dodijelit će se za provedbu popratnih aktivnosti vezanih uz podršku ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije kao odgovor na krizu uzrokovanu širenjem korona virusom.

Potpora male vrijednosti dodjeljivat će se pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje državna potpora temeljem Programa dodjele državnih potpora za jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju.

Intenzitet potpore koja se može dodijeliti po ovom Programu iznosi 75% prihvatljivih troškova. Najviši iznos bespovratnih sredstva koji se može dodijeliti jednom poduzetniku iznosi 200.000 eura preračunato u kune prema srednjem tečaju HNB-a na dan dodjele potpore. Potpore je moguće dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti.

Potpore male vrijednosti po ovom Programu mogu se dodijeliti od dana stupanja na snagu Programa do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Više o Programu dodjele male vrijednosti za jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju možete pronaći na poveznici.

Skip to content