Vijesti

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga za potprogram Prijelaz na čistu energiju 2023.

Na službenoj web stranici Programa LIFE objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za potprogram Prijelaz na čistu energiju 2023.

Poziv je namijenjen dionicima koji aktivno rade na ubrzanju prijelaza na čistu energiju i dekarbonizaciji Europe, a obuhvaća 13 tema za financiranje koje pokrivaju važne aspekte olakšavanja prijelaza na čistu energiju.

Program LIFE strukturiran je u dva polja i četiri potprograma:

Okoliš:

 • potprogram Priroda i biološka raznolikost,
 • potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života.

 

Klimatske akcije:

 • potprogram Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama,
 • potprogram Tranzicija čiste energije.

 

Poziv pokriva sljedeće teme i iznose financiranja po projektnim temama:

 • Tehnička podrška planovima prijelaza na čistu energiju te strategije u općinama i regijama (8.000.000 eura),
 • Politika prema učinkovitoj provedbi ključnih zakonodavstvo u području održive energije (8.000.000 eura),
 • Maksimiziranje korištenja i vrednovanje podataka kroz inovativne aplikacije (2.500.000 eura),
 • Energetska učinkovitost zgrada – stvaranje uvjete da obnova bude brža, dublja, pametnija, temeljena na uslugama i podacima (11.000.000 eura),
 • Podupiranje prijelaza na čistu energiju europskih poduzeća (6.000.000 eura),
 • Build up Skills – usavršavanje i ponovno osposobljavanje intervencije koje omogućuju dekarbonizirani građevinski fond i energetski sustav integracija (6.000.000 eura),
 • Poticanje implementacije toplinske pumpe kroz alternativni modeli (6.500.000 eura),
 • Daljinsko grijanje i hlađenje: Omogućivanje modernizacije i promjenu goriva kroz podršku za investicijske planove i razvoj vještina (6.500.000 eura),
 • Privlačenje privatnih investitora (6.500.000 eura),
 • Integrirane usluge za prijelaz na čistu energiju zgrade i poduzeća (15.000.000 eura),
 • Pomoć u razvoju projekta za održivu energiju ulaganja (7.000.000 eura),
 • Ublažavanje energetskog siromaštva kućanstava i ranjivost u Europi (6.000.000 eura),
 • Instrument europskih energetskih zajednica (11.000.000 eura).

 

Svaka projektna prijava u okviru poziva mora se baviti samo jednom od ovih tema. Pristupnici koji žele prijaviti više od jedne teme moraju podnijeti zaseban prijedlog ispod svake teme.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva (korisnici i povezani subjekti) moraju:

 • biti pravne osobe (javna ili privatna tijela),
 • imati poslovni nastan u jednoj od zemalja koje ispunjavaju uvjete,
 • države članice EU,
 • zemlje izvan EU,
 • koordinator mora imati poslovni nastan u prihvatljivoj zemlji.

 

Prijave će se smatrati prihvatljivima samo ako njihov sadržaj u potpunosti odgovara (ili barem djelomično) opisu teme za koju se podnosi.

Raspoloživi proračun poziva je 99.000.000 EUR. Stopa sufinanciranja je 95% projektnih troškova.

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 16. studenog 2023. godine.

Prijave se podnose putem portala Funding & Tenders opportunities Europske komisije na kojem su dostupne informacije o pozivima i upute za podnošenje prijave.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Skip to content