Vijesti

Objavljen Poziv gradovima za podršku u razvoju održive energije

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske i Udruga gradova objavljuju Poziv gradovima za podršku u razvoju održive energije. European City Facility (EUCF) pozivi organizirani su paralelno za tri geografske regije uključujući sve zemlje koje ispunjavaju uvjete (države članice EU-a, države EEA-EFTA-e Island, Lihtenštajn i Norveška te Ujedinjeno Kraljevstvo). Hrvatski prijavitelji spadaju pod kategoriju Srednja i istočna Europa, u okviru koje će se financirati izrada 22 investicijska koncepta s ukupnom potporom od 1,32 milijuna eura. EUCF financira razvoj investicijskog koncepta s fiksnom bespovratnom darovnicom od 60,000 EUR.

Inicijativa je pokrenuta u okviru programa Horizon 2020 za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju. Provedbom aktivnosti EUCF-a uključene jedinice lokalne samouprave, jačaju svoje kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostavljaju korisne kontakte s dionicima iz javnog i financijskog sektora.

EUCF ima za cilj podržati lokalne vlasti u razvoju investicijskih koncepata povezanih s provedbom aktivnosti utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Krajnji cilj EUCF-a je izgraditi značajan niz projekata za ulaganje u održivu energiju u gradovima i općinama u Europi.

EUCF je otvoren za sve jedinice lokalne samouprave, njihove grupe i lokalne javne subjekte koji okupljaju općine/lokalne vlasti iz država članica EU-a, država EEA-EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Ujedinjenog Kraljevstva. Prijavitelji moraju imati politički odobren klimatski i energetski plan, a to uključuje SEAP (Akcijski planovi za održivu energiju)/SECAP (Akcijski planovi za održivu energiju i klimu), razvijene u okviru inicijative Sporazuma gradonačelnika, ili planove sličnih ambicija s klimatskim i energetskim ciljevima barem za 2020. godinu. Podnositelj zahtjeva mora se obvezati na razdoblje praćenja EUCF-a od dvije godine.

EUCF financira aktivnosti, kao što su (tehničke) studije izvedivosti, analize tržišta, analize dionika, pravne, ekonomske i financijske analize, analize rizika itd., a koje su potrebne za razvoj investicijskog koncepta. Ove aktivnosti može provoditi vlastito osoblje ili podugovoreni vanjski stručnjaci.

Prijave se ocjenjuju na temelju 5 kriterija ocjenjivanja:

  1. Veličina ulaganja;
  2. Ušteda energije;
  3. Upravljačka struktura;
  4. Uključivanje dionika;
  5. Usklađivanje s ciljevima EUCF-a.

 

Sve pojedinosti o procesu ocjenjivanja možete pronaći u Smjernicama za prijavitelje (na engleskom jeziku).

Poziv European City Facility (EUCF) otvoren je do 30. rujna 2022. godine u 17:00 sati (po briselskom vremenu).

Više informacija o Pozivu i procesu prijave možete pronaći na poveznici.

Skip to content